برنامه «خانه و خانواده» از اوقات با هم بودن می گوید.

در برنامه خانوادگی «خانه و خانواده» موضوع تفریح خانوادگی بررسی می شود، اینکه اوقات با هم بودن را به چه صورت می گذرانیم؟ از دیگر موضوعاتی است که مطرح می شود.ضمن اینکه دکتر ممتاز از دوران بازنشستگی سالمندان می گوید.


گفتگو با زوجی فعال آقای مسیح معنویان و خاطره توانا فعالان محیط زیست که قصه ازدواجشان گره خورده با روزملی«یوز ایرانی» از گفتگوی جذاب این برنامه است.

برنامه خانه و خانواده امروزیکشنبه ساعت 9:00 صبح با تهیه کنندگی زهرا قائدی و متنین السادات فیروزی و گویندگی فاطمه آل عباس ازآنتن رادیو ایران پخش می شود.