نامیرا
نامیرا
1402

این برنامه دارای رویکرد تفریحی و اجتماعی است که در راستای خدمت گزاری به افراد دارای معلولیت، توانمندسازی و ارتقای آگاهی مردم در مواجهه با این قشر، تولید و روانه آنتن گردیده است.

شرکت صوتی و تصویری سروش به عنوان مشارکت در این پروژه همکاری نموده است.

این مسابقه از دو بخش استودیویی و شهری تشکیل شده است. در بخش شهری شرکت کننده دارای معلولیت قرار است از یک نقطه به نقطه ای دیگر از شهر عزیمت کند. در خلال این، چالش های دیگری هم بررسی می شود. از جمله اینکه شهر چقدر برای معلولان آماده است و چه امکاناتی برای این عزیزان در سطح شهر مهیا است.

عوامل فیلم
مسعود کارگر فراغه
کارگردان: مسعود کارگر فراغه
مسعود کارگر فراغه
تهیه کننده: مسعود کارگر فراغه
نمونه فیلم