فلش خند
فلش خند
1402

برخورداری از محوریت طنز نو بودن ایده ی برنامه حضور ارزشمند همه گویش ها و زبان های رایج در میهن عزیزمان طراحی دکورهای کمیک و جالب توجه مشارکت مردم در ایتم های مختلف

شرکت صوتی و تصویری سروش به عنوان مشارکت در این پروژه همکاری نموده است.

ساختار ترکیبی

عوامل فیلم
حسین امانی
تهیه کننده: حسین امانی
نمونه فیلم