انجمن صنایع لوازم خانگی
انجمن صنایع لوازم خانگی

نوع رسانه : تلویزیون

نام مشتری : انجمن لوازم خانگی

سال تولید : 1400

توضیحات : ”انجمن صنایع لوازم خانگی ایران“ نام جدید تشکلی است که بیش از سه دهه فعالیت هدف‌گرا و مؤثر را با بهره‌گیری از خرد جمعی و برخورداری از مدیریت دانش‌محور و جامع‌نگر در کار‌نامه موفق خود ثبت کرده است و تحت نظارت اتاق ایران با اهداف و اصول وظایف منطبق بر اساسنامه این انجمن ادامه می‌دهد.

نمونه فیلم
تبلیغات مرتبط

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری سروش و انجمن لوازم خانگی را مشاهده خواهید کرد