مستند «افتاده از اصل» جمعه 21 مهر، ساعت 20:50 از شبكه پنج سيما پخش مي شود

اين مستند به موضوع پرورش اسب اصيل تركمن و مشكلات موجود بر سر راه پرورش دهندگان اين حيوان مي پردازد.

مستند" افتاده از اصل" توليد سيماي خراسان شمالي به كارگرداني و تهيه كنندگي سعيد آقايي است.

اين مستند جمعه 21 مهر، ساعت 20:50 به مدت 20 دقيقه از شبكه پنج سيما پخش مي شود.