در سالروز شهادت شهید چمران، رادیو ایران نگاه آرمانی او را واکاوی می کند.

«چ» مثل چمران به بررسی شخصیت فردی، زندگی علمی و نگاه آرمانی شهید چمران می پردازد.

یوسفی تهیه کننده این ویژه برنامه گفت: مهندس مهدی چمران برادر شهید چمران از میهمانان حضوری این برنامه است که به این مهم می پردازد که شهید چمران یک آدم عادی نبوده و همه زندگی اش بر اساس تلاش و پشتکار و معرفی اسلام واقعی بوده است.

استفاده از آرشیو صدا و سیما و خاطرات مکتوب بعضی از آشنایان و دوستان این شهید از دیگر بخش های این برنامه است.

«
چ» مثل چمران به تهیه کنندگی احمد یوسفی و گویندگی احسان همتی 31 خرداد از ساعت 11:15 پخش می شود.