راديو اقتصاد در برنامه "چالش" دوشنبه 25 تير ماه، با موضوع بن بست در بازار مسكن و افزايش حباب و نبود ظرفيتي براي حذف حباب ها در خدمت شنوندگان راديو اقتصاد خواهد بود.

در برنامه "چالش" فردا دكتر فريدون پيرلورن، مشاور وزير راه و شهرسازي، مهندس مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه املاك كشور و مهندش مجيد كيان پور عضو كميسيون عمران مجلس درخصوص بن بست در بازار مسكن و افزايش حباب و نبود ظرفيتي براي حذف حباب ها ميهمان شنوندگان خواهند بود.

نقش واسطه ها در اين بازار، ورود ضعيف وزارت راه و شهرسازي، نبود اقدامات نظارتي مناسب از طرف مجلس از ديگر موضوعات قابل بحث در اين برنامه خواهد بود.