برنامه مستند راديويي" نغمه لَر" كاري از صداي مركز فارس تنها مستند راه يافته به جشنواره كرواسي شد.

برنامه مستند راديويي " نغمه لَر" كاري از صداي مركز فارس به تهيه كنندگي خانم فاطمه وكيلي و تنها مستند راه يافته به جشنواره كرواسي بين شبكه هاي راديويي كشور است.

" نغمه لَر" به تركي ، معادل نغمه ها يا آواهاست . در اين مستند كه روايتگر زندگي عشاير قشقايي است از تولد دختر ايل به نام "درنا" شروع مي شود و لالايي مادر استاد فرهاد گرگين در ابتداي مستند شنيدني است و مخاطب را به دنبال كردن ادامه سبك زندگي عشاير از اين برنامه تشويق مي كند.

دار قالي، چوپاني مردان جوان، مشك زني زنان و پشم ريسي مادر بزرگ ها، برنج كوبي و عروسي جوانان و واسونك هاي خوش تركيب عشاير همه و همه در اين مستند جمع شده و به زيبايي حكايت كار وتلاش و توليد عشاير، ازدواج آسان، صفا و صميميت باطني مردمان سيه چادرها كه مهر و وفا و دوست داشتن را همراه كوچ پررونق خود كرده اند و در بخش هاي مختلف زندگي به زيبايي از نغمه هاي عشايري بهره مي برند حتي در روايت كوچ پيش كسوتان وبزرگان خاندان شنيدني و جذاب است.

زندگي پرفراز و نشيب ايل كه از دشت هاي گرم و دراز دامن جنوب تا كوه هاي سربه فلك كشيده زاگرس مياني را شامل مي شود، همراه با صداي دلنشين آبشاران، قهقه كبكان دري و مرغان خوش الحان و مردان ايل كه بر صخره ها و شيب دره ها گام هاي استوار خود را براي رونق بخشيدن به زندگي عزتمندانه موزون برمي دارند همراه شيهه اسبان راهوار، هماهنگي دل انگيزي ايجاد مي كند كه همه را مي توان در "نغمه لَر" شنيد، احساس كرد و چشيد و لذت برد.