1394-12-04

درباره زندگی و جهان ویرجینیاوولف

نویسنده: شهریار زرشناس موضوع: بازخوانی فرهنگ و اندیشه مدرن- داستان نویسان2 سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

فرهنگ مثل ها و اصطلاحات گیل و دیلم

نویسنده: محمد پاینده لنگرودی موضوع: ضرب المثل های گیلکی سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

گام های گمشده

نویسنده: مرتضی حنانه مترجم: تورمد هاوگن موضوع: موسیقی، دستگاه‌ها و گام‌ها سال چاپ: ۱۳۸۹

1394-12-04

جوان و بحران هویت

نویسنده: محمدرضا شرفی موضوع: جوانان- ایران- هویت- مسائل اجتماعی- ایران سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

تعلیم خط

نویسنده: حبیب‌اله فضائلی موضوع: خوشنویسی- راهنمای آموزشی سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

سی و شش وضعیت نمایشی

نویسنده: ژرژ پولتی مترجم: سید جمال آل احمد موضوع: طرح- نمایشنامه نویسی سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

فرهنگ عکاسی

نویسنده: اسماعیل عباسی موضوع: عکاسی- اصطلاحها و تعبیرها- واژه نامه ها- فارسی- انگلیسی سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

ظهور هنر اسلامی در منطقه شامات

نویسنده: محمد الاسد مترجم: علی محمد طرفداری موضوع: مجموعه نمایشگاه های موزه بین المللی بدون مرزی هنر اسلامی در حوزه مدیترانه سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

انتخاب؛ اسلام و مسیحیت

نویسنده: احمد دیدات مترجم: فاطمه فضائلی سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

ترکیب‌بندی در عکاسی

نویسنده: هارالد مانته مترجم: پیروز سیار موضوع: تکنولوژی، عکاسی، کمپوزیسیون سال چاپ: ۱۳۹۱ نوبت چاپ: ۱۴

1394-12-04

ضبط و پخش صدا

نویسنده: گلین آکلین مترجم: محمد مهدی چرخنده موضوع: صدابرداری سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

بیان تصویری دین در رسانه

نویسنده: علی اصغر فهیمی فر موضوع: رسانه های گروهی و دین- جنبه های مذهبی- افکار عمومی- اسلام در رسانه های گروهی سال چاپ: ۱۳۹۴