1394-12-04

کتاب ایران

نویسنده: آقایان:جواد اژه ای، حسن حبیبی، مهدی حجّت، کیومرث صابری موضوع: ایران‌شناسی، عکس

1394-12-04

جایی نزدیک بهشت

نویسنده: حمزه ولی پور موضوع: داستان های فارسی سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

نفس مسموم

نویسنده: مهدی نیرومنش موضوع: جنگ ایران و عراق- جنگ شیمیایی سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

درباره زندگی و جهان ویرجینیاوولف

نویسنده: شهریار زرشناس موضوع: بازخوانی فرهنگ و اندیشه مدرن- داستان نویسان2 سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

فرهنگ مثل ها و اصطلاحات گیل و دیلم

نویسنده: محمد پاینده لنگرودی موضوع: ضرب المثل های گیلکی سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

گام های گمشده

نویسنده: مرتضی حنانه مترجم: تورمد هاوگن موضوع: موسیقی، دستگاه‌ها و گام‌ها سال چاپ: ۱۳۸۹

1394-12-04

جوان و بحران هویت

نویسنده: محمدرضا شرفی موضوع: جوانان- ایران- هویت- مسائل اجتماعی- ایران سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

تعلیم خط

نویسنده: حبیب‌اله فضائلی موضوع: خوشنویسی- راهنمای آموزشی سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

سی و شش وضعیت نمایشی

نویسنده: ژرژ پولتی مترجم: سید جمال آل احمد موضوع: طرح- نمایشنامه نویسی سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

فرهنگ عکاسی

نویسنده: اسماعیل عباسی موضوع: عکاسی- اصطلاحها و تعبیرها- واژه نامه ها- فارسی- انگلیسی سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

ظهور هنر اسلامی در منطقه شامات

نویسنده: محمد الاسد مترجم: علی محمد طرفداری موضوع: مجموعه نمایشگاه های موزه بین المللی بدون مرزی هنر اسلامی در حوزه مدیترانه سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

انتخاب؛ اسلام و مسیحیت

نویسنده: احمد دیدات مترجم: فاطمه فضائلی سال چاپ: ۱۳۹۴