1395-01-24

تاریخچه تقریبا همه چیز

موضوع:علمی نویسنده:بیل برایسن، ترجمه:محمد تقی فرامرزی، انتشارات: مازیار چاپ:94

1395-01-23

صلاح الدین نامه

موضوع:رمان تاریخی نویسنده:طارق علی، مترجم:سهیل سمی، انتشارات :ققنوس، چاپ:94

1395-01-22

گزیده آثار مولانا

نویسنده: اسدالله بقایی نائینی موضوع: زندگی‌نامه مولانا، گزیده مثنوی معنوی و... انتشارات:سوره مهر چاپ: 89

1395-01-21

وضع کنونی تفکر در ایران

نویسنده: دکتر رضا داوری اردکانی موضوع: تحلیلی انتشارات : سروش سال چاپ: ۱۳۹۱

1395-01-18

دانش منطق

موضوع : فلسفی، نویسنده: گئورگ ویلهلم هگل ، ترجمه:ابراهیم ملک اسماعیلی، ناشر: انتشارات نگاه، چاپ دوم: 1394

1395-01-17

پایه گذاران نثر جدید فارسی

موضوع: نثر در ایران جدید، نویسنده: حسن کامشاد، نشر:نی، چاپ:94

1395-01-16

تاریخ و ادبیات ایران (دقیقی)

موضوع: شعر فارسی قرن 4 تاریخ و نقد، نویسنده: محمد دهقانی، ناشر:نشر نی، چاپ۹۴

1395-01-15

اصلاحات و فروپاشی

نویسنده: حسن واعظی، موضوع: تاریخی، نشر:سروش، سال چاپ: ۱۳۹۴

1395-01-14

ماایرانیان

موضوع:پژوهشی، نویسنده:دکتر مقصود فراستخواه، نشر:نی، چاپ:94

1395-01-09

من پیش از تو

موضوع: داستان های انگلیسی قرن 20 نویسنده : جوجو مویز مترجم : مریم مفتاحی ناشر: آموت چاپ: ۱۳۹۴

1395-01-08

شناخت عوامل نمایش

نویسنده: ابراهیم مکی موضوع: نمایشنامه- تاریخ و نقد-نمایشنامه نویسی سال چاپ: ۱۳۹۴

1395-01-07

روزی مثل امروز

موضوع:رمان، نویسنده:پیتر اشتام، ترجمه:مریم مویدپور، نشر:افق، چاپ:94