تامین و نصب سیستم های کنفرانس تامین و نصب سیستم های کنفرانس

تامین برندهای حرفه ای و با کیفیت سیستم های کنفرانس و نصب آنها در ابعاد و فرمت های مختلف از جمله خدمات تخصصی و تضمین شده گروه فنی و بازرگانی است. انتخاب برند، ساختار (سیمی یا بی سیم) و فرمت سیگنال مورد نظر همراه با انتخاب دوربین های ترکینگ High quality در تخصص ماست.

نمونه کارهای مرتبط با تامین و نصب سیستم های کنفرانس
صندوق بازنشستگی صدا و سیما
ستاد بحران استان گلستان