انجمن لوازم خانگی

لوازم خانگی - برقی

وب سایت انجمن لوازم خانگی

انجمن لوازم خانگی
انجمن لوازم خانگی

”انجمن صنایع لوازم خانگی ایران“ نام جدید تشکلی است که بیش از سه دهه فعالیت هدف‌گرا و مؤثر را با بهره‌گیری از خرد جمعی و برخورداری از مدیریت دانش‌محور و جامع‌نگر در کار‌نامه موفق خود ثبت کرده است؛ تشکلی که با احساس مسئولیت در برابر نیاز‌های این صنعت در شرایط گوناگون و پایبندی به‌رسالت خویش در رفع مشکلات این صنعت و گذر از بحران‌ها، تلاشی چشمگیر داشته و دوران نوین فعالیت خود را به‌استناد بند(ک) ماده(۵) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ و تحت نظارت اتاق ایران با اهداف و اصول وظایف منطبق بر اساسنامه این انجمن ادامه می‌دهد.


فعالیت‌های مرتبط با انجمن لوازم خانگی
نمونه کارهایی که سروش برای انجمن لوازم خانگی انجام داده است