اتاق فکر و ایده پردازی اتاق فکر و ایده پردازی

در اتاق فکر، ایده‌ها تبدیل به یک سناریو خلاق می‌شوند. اعضای این اتاق را محققان بازار، کارگردانان و گروه‌های ایده پردازی و هنرمندان تشکیل می‌دهند، و همواره سعی می‌کنند گیراترین پیام تبلیغاتی را از طریق مناسب‌ترین رسانه‌ها روانه‌ی بازار هدف نمایند. اگر دقیق‌تر به اطراف خود نگاه کنیم می‌بینیم که همه‌چیز از یک ایده‌پردازی موفق شروع شده است. ایده‌پردازی محتوا برای آن دسته از مشتریانی که نمی‌خواهند بر شانس خود تکیه کنند، اولین مرحله از بازاریابی است.