مشاوره و نظارت مشاوره و نظارت

گروه فنی شرکت سروش امکان ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه های طراحی و اجرای پروژه های استودیویی ، آمفی تئاتر ، واحد سیار و سیستم های ارسال و دریافت سیگنال را داشته و مسئولیت نظارت بر اجرا را نیز به عهده خواهد داشت.

نمونه کارهای مرتبط با مشاوره و نظارت