تعمیرات تخصصی تعمیرات تخصصی

دپارتمان فنی واحد فنی و بازرگانی سروش با بهره گیری از تجربه و دانش فنی خبرگان صنعت صدا و تصویر کشور ، تعمیرگاه تخصصی سیستم های مذکور در رده های مختلف (برودکست ، حرفه ای و خانگی) را راه اندازی نموده و با ارائه خدمات تخصصی علاوه بر پشتیبانی تجهیزات تامین شده توسط شرکت ، دیگر درخواست های واصله از مشتریان را دریافت و نسبت به تعمیر آنها اقدام می نماید.

نمونه کارهای مرتبط با تعمیرات تخصصی