تامین تجهیزات ، طراحی و نصب استودیو تامین تجهیزات ، طراحی و نصب استودیو

طراحی استودیوهای تلویزیونی و تولید موسیقی شامل آکوستیک ، انتخاب و پیکره بندی تجهیزات صدا ، تصویر و چندرسانه ای همراه با تضمین کیفیت و عملکرد سیستم از جمله خدمات تخصصی واحد فنی و بازرگانی شرکت سروش می باشد.

نمونه کارهای مرتبط با تامین تجهیزات ، طراحی و نصب استودیو
پروژه استودیو مجازی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری
دانشگاه تهران