تبلیغات محیطی تبلیغات محیطی

خدمات تبلیغات محیطی سروش با توجه به نیازهای مشتریان و هدف تبلیغاتی، طرح‌های تبلیغاتی خلاقانه و جذاب را طراحی و در محیط‌های عمومی قرار می‌دهد. این تبلیغات با استفاده از تصاویر، متن‌ها و المان‌های گرافیکی، برندها و محصولات را به صورت قابل توجهی به نمایش می‌گذارند و توجه مخاطبان را به خود جلب می‌کنند.

نمونه کارهای مرتبط با تبلیغات محیطی