برگزاری نمایشگاه، همایش، سمینار برگزاری نمایشگاه، همایش، سمینار

شرکت سروش می‌تواند به عنوان یکی از همکاران اصلی در برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در زمینه‌های مختلفی مانند صنعت، فناوری، هنر و فرهنگ، محصولات مصرفی و غیره، همکاری کند. این همکاری می‌تواند شامل ارائه خدمات تبلیغاتی، طراحی و چاپ مواد تبلیغاتی، فضای تبلیغاتی در نمایشگاه و سایر خدمات مرتبط با تبلیغات باشد.

نمونه کارهای مرتبط با برگزاری نمایشگاه، همایش، سمینار