تبریک سال نو و عید نوروز استاد علی نصیریان به شرکت صوتی و تصویری سروش و تمامی مردم ایران
تبریک سال نو و عید نوروز استاد علی نصیریان به شرکت صوتی و تصویری سروش و تمامی مردم ایران

پیام نوروزی علی نصیریان به مردم/ ما نسل بازیگران عاشق بودیم

مردم ایران و بینندگان برنامه های ما سرمایه، پشتیبان و مشوق ما در کارهایی که انجام می دهیم، هستند. من آرزوی سرافرازی و سربلندی برای همه مردم ایران دارم و امیدوارم در سال پیش رو بتوانند با همت و توان مضاعف بر مشکلات زندگی غلبه کنند و زندگی شان را با عشق ادامه دهند.

1402/10/20