شرکت نوآوران برودت بوران

صنعت ساختمان

وب سایت شرکت نوآوران برودت بوران

شرکت نوآوران برودت بوران
شرکت نوآوران برودت بوران

شرکت برودت بوران در زمینه تولید و تجهیز سیستم‌های برودتی از قبیل: کندانسور اواپراتور، کویل، کولر خودرو، چیلرهای تراکمی مشاوره، اجرا و طراحی سردخانه صنعتی و... فعالیت می‌کند


فعالیت‌های مرتبط با شرکت نوآوران برودت بوران
نمونه کارهایی که سروش برای شرکت نوآوران برودت بوران انجام داده است