انجمن نابینایان استان کرمان

آموزشی - فرهنگی

وب سایت انجمن نابینایان استان کرمان

انجمن نابینایان استان کرمان
انجمن نابینایان استان کرمان

انجمن خیریه نابینایان استان کرمان تشکلی غیر دولتی است که از سال ۱۳۷۳ با همکاری جمعی از نابینایان فعالیت خود را با اهداف خیرخواهانه در جهت کمک به اقشار نابینا استان کرمان آغاز کرده است.


فعالیت‌های مرتبط با انجمن نابینایان استان کرمان
نمونه کارهایی که سروش برای انجمن نابینایان استان کرمان انجام داده است
هیچ موردی یافت نشد!