خردکن دستی شایلین

خانگی - آشپزخانه

خردکن دستی شایلین
خردکن دستی شایلین

خردکن دستی شایلین با سه تیغه کاملاً تیز و برنده، یک ابزار مطمئن و کارآمد برای پردازش مواد غذایی است. با ظرفیت سه لیتری، این خردکن امکان خرد کردن مواد مختلف از جمله سبزیجات، میوه‌ها، گوشت و سایر مواد غذایی را فراهم می‌کند. ویژگی برنده تیغه‌های آن باعث خرد شدن سریع و کامل مواد مورد نظر می‌شود.


فعالیت‌های مرتبط با خردکن دستی شایلین
نمونه کارهایی که سروش برای خردکن دستی شایلین انجام داده است