مجلس شورای اسلامی

سیاسی - سازمانی

وب سایت مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در کشور ایران است که وظیفه انحصاری وضع قانون و نظارت بر اجرای آن را در جمهوری اسلامی بر عهده دارد. در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از بازنگری نام این نهاد مجلس شورای ملی بوده ‌است. هر چند که در ۳۱ تیر ۱۳۵۹ نمایندگان مجلس این نهاد را «مجلس شورای اسلامی» نامگذاری کردند.


فعالیت‌های مرتبط با مجلس شورای اسلامی
نمونه کارهایی که سروش برای مجلس شورای اسلامی انجام داده است
هیچ موردی یافت نشد!