علوم و تکنولوژی کرمان

آموزشی - فرهنگی

وب سایت علوم و تکنولوژی کرمان

علوم و تکنولوژی کرمان
علوم و تکنولوژی کرمان

مجموعه تکمیلی، صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان با هدف تربیت و تأمین بخشی از نیروهای متخصص موردنیاز کشور، تأسیس گردید. این دانشگاه در مقایسه با بسیاری از دانشگاه‌های صنعتی کشور و دنیا، دانشگاهی جوان و در حال رشد است و در طول دوران فعالیت خود توانسته است به صورت یک مؤسسه علمی پیشرو در صنعت، فناوری‌های روز و علوم کاربردی در عرصه علم مطرح باشد. هدف این مجموعه، فراهم نمودن محیطی علمی و پویا برای کسانی است که در راستای کسب علم و دانش تلاش می‌نمایند، و پایگاه و نقطه اتکاء و اعتماد آنانی است که واقعیات و حقایق علمی را درک کرده، برای نشان دادن آن به دیگران کوشش می‌کنند.


فعالیت‌های مرتبط با علوم و تکنولوژی کرمان
نمونه کارهایی که سروش برای علوم و تکنولوژی کرمان انجام داده است
هیچ موردی یافت نشد!