دانشکده مهندسی انرژی شریف

آموزشی - فرهنگی

وب سایت دانشکده مهندسی انرژی شریف

دانشکده مهندسی انرژی شریف
دانشکده مهندسی انرژی شریف

دانشکده مهندسی انرژی اولین تجربه دانشگاه صنعتی شریف در ایجاد یک دانشکده مهندسی با ماهیت چند رشته ای در مقطع تحصیلات تکمیلی است که در سال 1386 راه اندازی و از ابتدای سال 1388 فعالیت خود را در ساختمان جدید ادامه داده است . این دانشکده از تجمیع دو رشته مهندسی هسته ای ( با قدمت بالغ بر 30 سال ) و مهندسی سیستمهای انرژی ( با قدمت بالغ بر 20 سال ) شکل گرفته است که قبلا در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه فعالیت داشتند...


فعالیت‌های مرتبط با دانشکده مهندسی انرژی شریف
نمونه کارهایی که سروش برای دانشکده مهندسی انرژی شریف انجام داده است
هیچ موردی یافت نشد!