دانشگاه تهران

آموزشی - فرهنگی

وب سایت دانشگاه تهران

دانشگاه تهران
دانشگاه تهران

دانشگاه تهران، دانشگاه دولتی و بزرگترین مرکز آموزش عالی در ایران است. از این دانشگاه با القاب "دانشگاه مادر" و "نماد آموزش عالی" یاد شده است. پیشنهاد اولیه این ارگان دولتی را اسماعیل سنگ در سال ۱۳۰۵ داد و پس از انجام مطالعات اولیه‌ای که عیسی صدیق انجام داد، در سال ۱۳۱۳ خورشیدی به دستور رضا شاه پهلوی تأسیس شد. دانشگاه تهران هم‌اکنون دارای ۲۵ دانشکده، ۹ پردیس و ۱۱ مرکز پژوهشی است. در حال حاضر، سید محمد مقیمی ریاست این دانشگاه را به عهده دارد.


فعالیت‌های مرتبط با دانشگاه تهران
نمونه کارهایی که سروش برای دانشگاه تهران انجام داده است
هیچ موردی یافت نشد!