دستاوردها و افتخارات
مجوز فعالیت رایانه‌ای

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

1400
پروانه تأسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی

پروانه تأسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی

1400
گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی

گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی

1400
تندیس شرکت سونی

دریافت لوح وتندیس از شرکت سونی

1391
اخذ نمایندگی از شرکت برودکست

Broadcast Solutions سیستم یکپارچه ساز پیشرو برای توسعه، برنامه ریزی و تحقق سیستم‌ها و محصولات پیچیده برای پخش و رسانه است.

1395
اخذ نمایندگی از شرکت FOR-A

شرکت FOR-A سازنده تجهیزات صوتی و تصویری و پخش حرفه‌ای ژاپنی می‌باشد.

1395