مستند ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:30:58-19
حجم فایل: 838.7 مگابایت
شماره مدیا: 101271709
توضیحات: تهران , قدیم
بهشتی در حاشیه کویر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:11:43-05
حجم فایل: 317.2 مگابایت
شماره مدیا: 101271707
توضیحات:
تبار دمکراسی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:40:14-04
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101271705
توضیحات:
به نام قانون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:11:49-01
حجم فایل: 319.8 مگابایت
شماره مدیا: 101271703
توضیحات:
در قلب کومش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:41:17-19
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101271701
توضیحات:
مستند انتخاباتی آقای جهانگیری
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:29:39-22
حجم فایل: 803 مگابایت
شماره مدیا: 101271699
توضیحات:
پرسش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:24:19-13
حجم فایل: 658.4 مگابایت
شماره مدیا: 101271697
توضیحات:
سفیران نور
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:25:06-03
حجم فایل: 679.4 مگابایت
شماره مدیا: 101271695
توضیحات:
مردان پایداری
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:12:51-02
حجم فایل: 348.1 مگابایت
شماره مدیا: 101271693
توضیحات: ق 3
شمارش معکوس برای آغاز زندگی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:46:06-09
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101271691
توضیحات:
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:26:24-11
حجم فایل: 714.7 مگابایت
شماره مدیا: 101271688
توضیحات: پلاستیک صدف ساز کازرون
قهرمانان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:50:16-00
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101271591
توضیحات: لیلا زارع زاده
سینما حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:42:40-23
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101271589
توضیحات: شبانکاران
عصر اطلاعات بزرگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:57:25-16
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101271569
توضیحات:
دکوپاژ
کانال: شبکه مستند
ژانر: هنری
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:49:22-05
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101271549
توضیحات: علیرضا داوودنژاد
نما گرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:27:57-21
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101269988
توضیحات:
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 1:00:01-10
حجم فایل: 2867.2 مگابایت
شماره مدیا: 101269977
توضیحات:
تهرانگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:30:24-06
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101269956
توضیحات:
حلقه گمشده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:26:37-08
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101269952
توضیحات:
مهندسی خانه های رویایی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:29:05-12
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101269950
توضیحات:
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 2:07:52-17
حجم فایل: 6041.6 مگابایت
شماره مدیا: 101269944
توضیحات:
سرزمین نخبگان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:23:58-10
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101269932
توضیحات:
دوربین مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:24:55-08
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101269831
توضیحات: روز ملی خلیج فارس
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:25:07-23
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101269807
توضیحات:
نبرد برای یک رویا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:35:38-01
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101269940
توضیحات:
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 1:01:54-00
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101287576
توضیحات: جزء 11 ؛ حرم حضرت حسین بن موسی ؛ طبس
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:28:35-03
حجم فایل: 773.6 مگابایت
شماره مدیا: 101287583
توضیحات: شرکت تولیدی و توزیعی موسسه رازی
اسحاق نیوتن ؛ آخرین افسونگر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:58:27-01
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101287586
توضیحات:
سرزمین نخبگان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:40:24-16
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101287594
توضیحات: استاد شهریاری
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:25:01-09
حجم فایل: 677.2 مگابایت
شماره مدیا: 101287605
توضیحات:
ایلام
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:32:40-20
حجم فایل: 884.4 مگابایت
شماره مدیا: 101287608
توضیحات: قلاویزان
قصه رسیدن
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:30:26-02
حجم فایل: 823.7 مگابایت
شماره مدیا: 101287612
توضیحات: غلامحسین قانع ؛ نبات ریز
پذیرایی ساده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:11:59-06
حجم فایل: 324.5 مگابایت
شماره مدیا: 101287617
توضیحات: بندرعباس ؛ پاکورا
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 1:59:25-21
حجم فایل: 3276.8 مگابایت
شماره مدیا: 101287620
توضیحات: مستند حراج بزرگ
زندگی مهره داران خونسرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:42:57-22
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101316102
توضیحات:
دنیای شگفت انگیز هورمون ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:56:19-00
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101335876
توضیحات:
در خطر انقراض
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:23:49-06
حجم فایل: 644.4 مگابایت
شماره مدیا: 101335698
توضیحات:
جویندگان طلا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:41:56-23
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101334691
توضیحات:
جویندگان طلا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:42:57-22
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101352995
توضیحات:
معجزات طبیعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:56:26-16
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101361943
توضیحات:
با کریمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:54:34-21
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101361941
توضیحات: ق 17
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:25:06-24
حجم فایل: 679.5 مگابایت
شماره مدیا: 101361937
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:18:40-15
حجم فایل: 505.3 مگابایت
شماره مدیا: 101361939
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 111
روبان قرمز
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:29:09-22
حجم فایل: 789.2 مگابایت
شماره مدیا: 101364072
توضیحات:
نقشه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:57:40-14
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101364011
توضیحات:
گلستان نگارستان ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:14:37-05
حجم فایل: 395.5 مگابایت
شماره مدیا: 101364013
توضیحات: آق قلا
میراثی از سناباد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:11:43-11
حجم فایل: 317.2 مگابایت
شماره مدیا: 101364018
توضیحات: قلم زنی
شاخه های زیتون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:28:21-22
حجم فایل: 767.5 مگابایت
شماره مدیا: 101364024
توضیحات: حامیان مقاومت
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:19:23-08
حجم فایل: 524.6 مگابایت
شماره مدیا: 101364031
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 112
آرزوی سارا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:05:30-10
حجم فایل: 148.9 مگابایت
شماره مدیا: 101364034
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:26:52-14
حجم فایل: 727.2 مگابایت
شماره مدیا: 101364037
توضیحات:
تلاش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:17:24-06
حجم فایل: 470.8 مگابایت
شماره مدیا: 101364042
توضیحات:
ژیوان و ژیوار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:31:29-02
حجم فایل: 851.9 مگابایت
شماره مدیا: 101364048
توضیحات:
برنامه شیطان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:09:12-18
حجم فایل: 249.2 مگابایت
شماره مدیا: 101364055
توضیحات: ق 1 ؛ جبهه دنیا
حدیث سرو
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:33:00-07
حجم فایل: 893.1 مگابایت
شماره مدیا: 101364057
توضیحات: آیت الله محمد حسین طباطبایی ؛ ق 4 ؛ مکارم اخلاق
ما اینجا هستیم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:20:43-11
حجم فایل: 560.9 مگابایت
شماره مدیا: 101364062
توضیحات: زینب
حیات خانه ما
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:27:03-16
حجم فایل: 732.2 مگابایت
شماره مدیا: 101364067
توضیحات:
پارک ملی یلواستون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:46:34-08
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101364079
توضیحات:
سرزمین عجایب فسیل ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:46:34-08
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101364349
توضیحات:
آفتاب نهان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:26:14-17
حجم فایل: 710.2 مگابایت
شماره مدیا: 101364352
توضیحات: پسماندهای هسته ای
تاریخچه شهر آورد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:29:03-03
حجم فایل: 786 مگابایت
شماره مدیا: 101364356
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:17:11-19
حجم فایل: 465.3 مگابایت
شماره مدیا: 101364361
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 113
فرمانده و از جنس بلور
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 1:30:20-05
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101364381
توضیحات: دو برنامه روی یک ترک
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 1:14:59-16
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101364371
توضیحات: ق 3
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:26:39-24
حجم فایل: 721.5 مگابایت
شماره مدیا: 101364365
توضیحات:
از جنس بلور
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:30:38-04
حجم فایل: 828.9 مگابایت
شماره مدیا: 101364401
توضیحات:
روستا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:29:41-02
حجم فایل: 803.4 مگابایت
شماره مدیا: 101364376
توضیحات: آرک
آدرنالین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:23:43-11
حجم فایل: 641.9 مگابایت
شماره مدیا: 101364403
توضیحات:
آمازون اسرار آمیز
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:41:01-18
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101364405
توضیحات:
مزار شریف
کانال: شبکه مستند
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:33:49-18
حجم فایل: 915.4 مگابایت
شماره مدیا: 101364645
توضیحات:
درون ذهن جانوران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:54:02-04
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101364706
توضیحات:
کار آفرینان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:29:02-05
حجم فایل: 785.8 مگابایت
شماره مدیا: 101364692
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:21:52-15
حجم فایل: 592 مگابایت
شماره مدیا: 101364682
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 114
روشنان آسمانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:25:41-02
حجم فایل: 695 مگابایت
شماره مدیا: 101364687
توضیحات: پارسه
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:26:56-22
حجم فایل: 729.1 مگابایت
شماره مدیا: 101364677
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 114
تلاش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:20:30-13
حجم فایل: 554.9 مگابایت
شماره مدیا: 101364670
توضیحات: بازگشت
ژیوان و ژیوار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:32:45-22
حجم فایل: 886.5 مگابایت
شماره مدیا: 101364664
توضیحات:
مسافران طوس
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:34:52-03
حجم فایل: 943.5 مگابایت
شماره مدیا: 101364660
توضیحات:
غزال ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:58:22-21
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101364653
توضیحات:
سینما حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:10:23
مدت: 0:40:06-01
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101364635
توضیحات: خبرنگار جنگی