تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:37:36
مدت: 0:20:50-04
حجم فایل: 563.7 مگابایت
شماره مدیا: 101312655
توضیحات: تفسیر سوره نازعات آیت الله طالقانی ق 7
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:37:36
مدت: 1:04:34-20
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312653
توضیحات: حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر ، جزء 22
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:37:36
مدت: 1:02:31-11
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312622
توضیحات: حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر ، جزء 21
ضایعات را مزه کنید
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:37:36
مدت: 1:14:38-14
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101312612
توضیحات: سینما مستند
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:37:36
مدت: 0:59:51-14
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312606
توضیحات:
خودروهای اسرار آمیز
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:37:36
مدت: 0:23:17-02
حجم فایل: 630 مگابایت
شماره مدیا: 101312604
توضیحات: سدان تاکر ؛ بن دیکس
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:37:36
مدت: 0:30:31-00
حجم فایل: 825.7 مگابایت
شماره مدیا: 101312600
توضیحات:
بی هیچ دلیل خاصی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:37:36
مدت: 1:08:09-10
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312590
توضیحات:
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:37:36
مدت: 1:00:28-04
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312584
توضیحات: حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر ، جزء 20
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:37:36
مدت: 0:28:58-20
حجم فایل: 784.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312581
توضیحات: اتحادیه دامداران
سفره بهاری زمین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:37:36
مدت: 0:25:38-17
حجم فایل: 693.9 مگابایت
شماره مدیا: 101312578
توضیحات:
تهرانگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:37:36
مدت: 0:26:48-08
حجم فایل: 725.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312575
توضیحات: پایگاه محیط بانی شکرآباد
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:37:36
مدت: 0:29:50-04
حجم فایل: 807.3 مگابایت
شماره مدیا: 101312573
توضیحات: تفسیر سوره نازعات آیت الله طالقانی ق 6
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:37:36
مدت: 0:21:22-20
حجم فایل: 578.5 مگابایت
شماره مدیا: 101312571
توضیحات:
ایلام
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:37:36
مدت: 0:29:05-03
حجم فایل: 787.1 مگابایت
شماره مدیا: 101312568
توضیحات: دره شهر
یک لقمه نان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:37:36
مدت: 0:33:22-21
حجم فایل: 903.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312566
توضیحات: دکتر دوایی
اسپانیا از آسمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:37:36
مدت: 0:49:34-19
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312564
توضیحات:
برای مهمانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:37:36
مدت: 0:21:58-21
حجم فایل: 594.7 مگابایت
شماره مدیا: 101312559
توضیحات:
رخدادهای بزرگ طبیعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:37:36
مدت: 0:49:44-23
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312553
توضیحات:
ثارالله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:37:36
مدت: 0:43:40-01
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312550
توضیحات: