قدرت پلاسیبو
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:39:27
مدت: 0:51:23-07
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101312715
توضیحات:
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:39:27
مدت: 0:29:54-13
حجم فایل: 809.3 مگابایت
شماره مدیا: 101312713
توضیحات: محصولات شیر و لبنی شهند
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:39:27
مدت: 0:19:15-14
حجم فایل: 521 مگابایت
شماره مدیا: 101312707
توضیحات: تفسیر سوره نازعات آیت الله طالقانی ق 9
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:39:27
مدت: 1:06:34-09
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312705
توضیحات: زندگی شاید همین باشد
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:39:27
مدت: 0:24:40-01
حجم فایل: 667.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312703
توضیحات:
شکوفه های زیتون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:39:27
مدت: 0:31:49-16
حجم فایل: 861.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312701
توضیحات:
برای مهمانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:39:27
مدت: 0:26:35-20
حجم فایل: 719.7 مگابایت
شماره مدیا: 101312697
توضیحات: آفتاب شمال
یک چکه ماه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:39:27
مدت: 0:25:58-18
حجم فایل: 702.9 مگابایت
شماره مدیا: 101312695
توضیحات:
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:39:27
مدت: 1:03:05-14
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312691
توضیحات: حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر ، جزء 23
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:39:27
مدت: 0:27:54-13
حجم فایل: 755.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312687
توضیحات: عسل کندو
میراثی از سناباد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:39:27
مدت: 0:12:02-17
حجم فایل: 326 مگابایت
شماره مدیا: 101312683
توضیحات:
بازگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:39:27
مدت: 0:23:39-16
حجم فایل: 640.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312681
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:39:27
مدت: 0:22:40-15
حجم فایل: 613.5 مگابایت
شماره مدیا: 101312679
توضیحات: تفسیر سوره نازعات آیت الله طالقانی ق 8
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:39:27
مدت: 0:26:40-15
حجم فایل: 721.9 مگابایت
شماره مدیا: 101312677
توضیحات:
شکوفه های زیتون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:39:27
مدت: 0:26:58-21
حجم فایل: 730.1 مگابایت
شماره مدیا: 101312673
توضیحات:
کاداگاسکار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:39:27
مدت: 0:20:35-17
حجم فایل: 557.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312669
توضیحات:
هوای ابری
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:39:27
مدت: 0:31:01-19
حجم فایل: 839.6 مگابایت
شماره مدیا: 101312665
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:39:27
مدت: 0:26:49-18
حجم فایل: 725.9 مگابایت
شماره مدیا: 101312661
توضیحات:
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:39:27
مدت: 0:59:42-12
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312659
توضیحات:
سیاره نفت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:39:27
مدت: 0:46:47-05
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312657
توضیحات: