آشکار سازی هرم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:46:47-11
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101274748
توضیحات: لطفا سفارش نگیرید قطعی سیگنال
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 1:11:33-11
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101274743
توضیحات: لطفا سفارش نگیرید قطعی سیگنال
اقیانوس آرام جنوبی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:48:00-17
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101274740
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:25:12-17
حجم فایل: 682.3 مگابایت
شماره مدیا: 101274652
توضیحات: همدان
سرزمین من
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:15:14-18
حجم فایل: 412.6 مگابایت
شماره مدیا: 101274648
توضیحات: استان سیستان و بلوچستان
در قلب کومش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:39:33-22
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101274646
توضیحات: دامغان ؛ بخش دوم
دوربین شما
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:06:49-18
حجم فایل: 184.8 مگابایت
شماره مدیا: 101274643
توضیحات: آتشکده زرتشتیان
یک داستان واقعی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:33:19-00
حجم فایل: 901.7 مگابایت
شماره مدیا: 101274641
توضیحات: ق 33
ما اینجا هستیم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:22:48-07
حجم فایل: 617 مگابایت
شماره مدیا: 101274636
توضیحات:
مردان پایداری
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:02:39-09
حجم فایل: 72 مگابایت
شماره مدیا: 101274630
توضیحات: لطفا سفارش نگیرید قطعی سیگنال
قلمرو حیوانات
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:42:42-13
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101274627
توضیحات: لطفا سفارش نگیرید قطعی سیگنال
شمارش معکوس برای آغاز زندگی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:17:22-21
حجم فایل: 470.4 مگابایت
شماره مدیا: 101274620
توضیحات: لطفا سفارش نگیرید قطعی سیگنال
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:28:18-00
حجم فایل: 765.7 مگابایت
شماره مدیا: 101274388
توضیحات: شرکت بهرشد استان تهران
کوهستان ولف
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:47:42-17
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101274294
توضیحات:
تلاش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:15:09-05
حجم فایل: 410.1 مگابایت
شماره مدیا: 101274292
توضیحات:
عکس العمل
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:51:59-18
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101274290
توضیحات:
آپ آک آس
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:19:57-15
حجم فایل: 540.2 مگابایت
شماره مدیا: 101274288
توضیحات:
زنبورها هرگز نمی خوابند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:18:04-09
حجم فایل: 489 مگابایت
شماره مدیا: 101274286
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 1:07:31-03
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101274284
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:25:10-22
حجم فایل: 681.4 مگابایت
شماره مدیا: 101274282
توضیحات: همدان
کوچه های خورشید
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:22:30-00
حجم فایل: 608.8 مگابایت
شماره مدیا: 101274274
توضیحات: تیتر سکوت
هواپیماهای پرقدرت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:44:50-16
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101274270
توضیحات:
نوابغ عکاسی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:47:15-05
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101273481
توضیحات:
زنان سرزمین من
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:26:13-13
حجم فایل: 709.6 مگابایت
شماره مدیا: 101273479
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:29:17-00
حجم فایل: 792.4 مگابایت
شماره مدیا: 101273477
توضیحات: گفتگوی انتخاباتی شهید رجائی سال 1360
نما گرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:27:11-15
حجم فایل: 735.8 مگابایت
شماره مدیا: 101273346
توضیحات:
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:24:30-04
حجم فایل: 663.1 مگابایت
شماره مدیا: 101273344
توضیحات:
پرندگان ماهیخوار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:22:04-19
حجم فایل: 597.4 مگابایت
شماره مدیا: 101273342
توضیحات:
در امتداد کبیرکوه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 1:21:48-10
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101273340
توضیحات:
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:59:39-09
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101273338
توضیحات:
زندگی هشت پاهای کوچک
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:45:17-13
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101273336
توضیحات:
انتخاب خدمتگزار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:59:21-08
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101273334
توضیحات:
آخر الزمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:45:33-02
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101273332
توضیحات: ق 6
مستند برنا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:20:55-05
حجم فایل: 566.1 مگابایت
شماره مدیا: 101273330
توضیحات: فیل سرآشپز
در قلب کومش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:48:08-02
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101273328
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:25:41-22
حجم فایل: 695.4 مگابایت
شماره مدیا: 101273326
توضیحات:
پرسش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:26:00-12
حجم فایل: 704 مگابایت
شماره مدیا: 101273324
توضیحات:
تهرانگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:27:09-00
حجم فایل: 734.7 مگابایت
شماره مدیا: 101273322
توضیحات:
سفره بهاری زمین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:21:49-16
حجم فایل: 590.8 مگابایت
شماره مدیا: 101273320
توضیحات:
مهندسی خانه های رویایی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:51:21-17
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101273318
توضیحات:
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:28:06-00
حجم فایل: 760.5 مگابایت
شماره مدیا: 101273316
توضیحات: بوقلمون زرین فریدن
سیاره آبی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:43:43-20
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101273261
توضیحات:
تلاش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:22:39-00
حجم فایل: 613 مگابایت
شماره مدیا: 101273256
توضیحات:
گنجینه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 1:11:42-21
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101273252
توضیحات: مستند عروسی مقدم ؛ پرهام ورهام
سفر سرزمین پدر بزرگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:24:38-14
حجم فایل: 666.9 مگابایت
شماره مدیا: 101273249
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 1:16:51-05
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101273244
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:24:59-18
حجم فایل: 676.5 مگابایت
شماره مدیا: 101273240
توضیحات:
یک داستان واقعی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:28:17-18
حجم فایل: 765.8 مگابایت
شماره مدیا: 101273236
توضیحات: ق 12
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:23:24-24
حجم فایل: 633.7 مگابایت
شماره مدیا: 101273233
توضیحات:
انقلاب نانو
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:42:32-09
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101273227
توضیحات:
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:28:37-02
حجم فایل: 774.4 مگابایت
شماره مدیا: 101273216
توضیحات: تولیدی زرین دشت آباده استان فارس
در خطر انقراض
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:23:18-00
حجم فایل: 630.4 مگابایت
شماره مدیا: 101273067
توضیحات:
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 1:31:30-03
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101273065
توضیحات:
مجنون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:28:30-08
حجم فایل: 771.6 مگابایت
شماره مدیا: 101273063
توضیحات: مرتضی عطایی جانباز مدافع حرم
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:28:32-09
حجم فایل: 772.5 مگابایت
شماره مدیا: 101273060
توضیحات:
در قلب کومش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:39:30-07
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101273057
توضیحات:
پرسش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:22:03-09
حجم فایل: 597.2 مگابایت
شماره مدیا: 101273055
توضیحات:
روستای ملومه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:28:11-07
حجم فایل: 763 مگابایت
شماره مدیا: 101273053
توضیحات:
سرزمین نخبگان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:27:58-15
حجم فایل: 757.1 مگابایت
شماره مدیا: 101273051
توضیحات:
حقایقی در مورد دارو
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:50:38-12
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101273049
توضیحات:
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:28:01-05
حجم فایل: 758.2 مگابایت
شماره مدیا: 101273047
توضیحات: تعاونی بینا نور البرز استان قزوین
مستند انتخاباتی آقای هاشمی طبا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:25:42-09
حجم فایل: 695.6 مگابایت
شماره مدیا: 101272979
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 1:01:41-00
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101272975
توضیحات: تکرار 96.02.25
سیاحت آب شیرین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:49:09-22
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101272963
توضیحات:
انتخاب خدمتگزار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:20:34-04
حجم فایل: 556.6 مگابایت
شماره مدیا: 101272961
توضیحات:
مستند انتخاباتی آقای رئیسی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:30:49-21
حجم فایل: 834.4 مگابایت
شماره مدیا: 101272959
توضیحات:
فرمانده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:48:59-00
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101272957
توضیحات:
حرف و نی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:32:12-18
حجم فایل: 871.8 مگابایت
شماره مدیا: 101272955
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:25:41-12
حجم فایل: 695.1 مگابایت
شماره مدیا: 101272953
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:14:36-11
حجم فایل: 395.3 مگابایت
شماره مدیا: 101272951
توضیحات: گفتگوی انتخاباتی مرحوم پرورش سال 1360
تاریخچه شهر آورد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:31:58-01
حجم فایل: 865.1 مگابایت
شماره مدیا: 101272949
توضیحات:
عبور کره ناهید
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:51:32-10
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101272947
توضیحات:
آفتاب نهان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:27:29-23
حجم فایل: 744.1 مگابایت
شماره مدیا: 101272945
توضیحات:
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:30:07-12
حجم فایل: 815.1 مگابایت
شماره مدیا: 101272943
توضیحات: تولیدی خوراک دام و طیور خوشه طلایی استان گلستان
مستند برنا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:23:19-21
حجم فایل: 631.5 مگابایت
شماره مدیا: 101272941
توضیحات: بازگشت
یک میخ و چند کت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:53:11-19
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101272722
توضیحات:
نوابغ عکاسی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:56:21-24
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101272720
توضیحات:
دکوپاژ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:49:35-14
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101272718
توضیحات: محمد رضا آهنج
نما گرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:28:51-23
حجم فایل: 781.2 مگابایت
شماره مدیا: 101272716
توضیحات:
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:13:20
مدت: 0:23:19-04
حجم فایل: 631.1 مگابایت
شماره مدیا: 101272714
توضیحات: