ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:41:02
مدت: 1:00:56-23
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312400
توضیحات: حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر ، جزء 14
سیاره آبی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:41:02
مدت: 0:47:52-15
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312870
توضیحات:
شکوفه های زیتون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:41:02
مدت: 0:27:49-06
حجم فایل: 752.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312861
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:41:02
مدت: 1:04:48-06
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312859
توضیحات: روزی عمو یدالله و همسرش
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:41:02
مدت: 0:27:21-08
حجم فایل: 740.1 مگابایت
شماره مدیا: 101312857
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:41:02
مدت: 0:21:16-03
حجم فایل: 575.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312855
توضیحات: تفسیر سوره نازعات آیت الله طالقانی ق 11
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:41:02
مدت: 0:29:06-01
حجم فایل: 787.3 مگابایت
شماره مدیا: 101312848
توضیحات:
یک ساعت حیاتی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:41:02
مدت: 0:54:42-21
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101312845
توضیحات:
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:41:02
مدت: 0:29:31-24
حجم فایل: 799.1 مگابایت
شماره مدیا: 101312843
توضیحات: شرکت مرغ سفید بال اقلید
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:41:02
مدت: 1:02:22-22
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312840
توضیحات: حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر ، جزء 28
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:41:02
مدت: 0:28:42-01
حجم فایل: 776.6 مگابایت
شماره مدیا: 101312835
توضیحات: تفسیر سوره نازعات آیت الله طالقانی ق 10
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:41:02
مدت: 1:56:52-01
حجم فایل: 3174.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312745
توضیحات: رویای ایرانی
شکوفه های زیتون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:41:02
مدت: 0:27:27-04
حجم فایل: 742.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312743
توضیحات:
یایلاق نغمه لری
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:41:02
مدت: 0:26:05-02
حجم فایل: 705.7 مگابایت
شماره مدیا: 101312741
توضیحات: کوچ
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:41:02
مدت: 0:25:00-17
حجم فایل: 676.7 مگابایت
شماره مدیا: 101312739
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:41:02
مدت: 0:28:22-21
حجم فایل: 767.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312737
توضیحات: تفسیر سوره نازعات آیت الله طالقانی ق 10
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:41:02
مدت: 0:28:42-12
حجم فایل: 776.7 مگابایت
شماره مدیا: 101312735
توضیحات: اسب تای سبز صوفیان
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:41:02
مدت: 1:04:02-17
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312733
توضیحات: حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر ، جزء 25
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:41:02
مدت: 1:01:29-14
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312721
توضیحات: حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر ، جزء 24
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:41:02
مدت: 0:26:26-15
حجم فایل: 715.5 مگابایت
شماره مدیا: 101312717
توضیحات: