قصه رسیدن
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:21:05-16
حجم فایل: 570.9 مگابایت
شماره مدیا: 101291119
توضیحات: رشته
خودروهای اسرار امیز
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:23:48-17
حجم فایل: 644.4 مگابایت
شماره مدیا: 101291113
توضیحات: جیپ
سنگ صبور صحرا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:24:17-16
حجم فایل: 657.5 مگابایت
شماره مدیا: 101291110
توضیحات:
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:59:47-17
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101291106
توضیحات:
خطاشی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:35:14-17
حجم فایل: 953.9 مگابایت
شماره مدیا: 101291099
توضیحات:
سینما مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:43:27-05
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101291097
توضیحات: نامه ای به آلیا
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 1:46:05-12
حجم فایل: 2867.2 مگابایت
شماره مدیا: 101291090
توضیحات: بی شناسنامه ها
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 1:02:52-22
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101291085
توضیحات: جزء 7 ؛ حرم حضرت حسین بن موسی ؛ طبس
گنجینه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 1:21:05-20
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101290569
توضیحات: مستند چادر شب ؛ اثر فرزانه حیدر زاده
پذیرایی ساده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:14:46-09
حجم فایل: 399.9 مگابایت
شماره مدیا: 101290564
توضیحات: رنگینک شیراز
قصه رسیدن
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:21:19-23
حجم فایل: 577.4 مگابایت
شماره مدیا: 101290557
توضیحات: لباس کار
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:54:48-22
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101290553
توضیحات: مستند اوسیا ؛ آب سیاه
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:25:08-02
حجم فایل: 680.3 مگابایت
شماره مدیا: 101290549
توضیحات:
بی راهه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:31:09-05
حجم فایل: 843 مگابایت
شماره مدیا: 101290541
توضیحات:
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:22:18-22
حجم فایل: 603.7 مگابایت
شماره مدیا: 101290539
توضیحات:
آلبرت انیشتن ؛ فرمول مرگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:43:07-21
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101290535
توضیحات:
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:26:58-17
حجم فایل: 730.1 مگابایت
شماره مدیا: 101290533
توضیحات: خانه هنر سوده عقیق
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 1:01:38-05
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101290529
توضیحات: جزء 5 ؛ حرم حضرت حسین بن موسی ؛ طبس
یک چکه ماه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:26:45-03
حجم فایل: 724 مگابایت
شماره مدیا: 101289869
توضیحات:
سیاره آبی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:38:31-21
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101289866
توضیحات:
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:29:10-05
حجم فایل: 789.5 مگابایت
شماره مدیا: 101289241
توضیحات: سامان چوب خاوران
داستان دندان های ما
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:55:03-00
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101289239
توضیحات:
پژواک ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:45:34-13
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101289235
توضیحات: مختار و خواستگاریش
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:30:43-01
حجم فایل: 831.4 مگابایت
شماره مدیا: 101289233
توضیحات: کلام آیت الله امامی کاشانی دی ماه 1360 ؛ ق 2
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:26:31-10
حجم فایل: 717.7 مگابایت
شماره مدیا: 101289231
توضیحات:
ایلام
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:29:07-13
حجم فایل: 788.2 مگابایت
شماره مدیا: 101289228
توضیحات: دهلران
قصه رسیدن
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:23:32-10
حجم فایل: 636.9 مگابایت
شماره مدیا: 101289226
توضیحات: چدن
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 1:46:20-09
حجم فایل: 2867.2 مگابایت
شماره مدیا: 101289223
توضیحات: بی شناسنامه ها
در خطر انقراض
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:24:39-24
حجم فایل: 667.6 مگابایت
شماره مدیا: 101289215
توضیحات:
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:58:56-10
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101289211
توضیحات: جزء 1 ؛ حرم حضرت حسین بن موسی ؛ طبس
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 1:05:08-09
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101289138
توضیحات: بشاگرد
سیاره آبی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:46:39-14
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101288836
توضیحات:
مجنون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:28:10-11
حجم فایل: 762.5 مگابایت
شماره مدیا: 101288833
توضیحات: جانباز عطایی
گنجینه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 1:30:13-03
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101288830
توضیحات: مستند گل قالی به کارگردانی هوشنگ آزادی فر
قصه رسیدن
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:30:42-18
حجم فایل: 831.1 مگابایت
شماره مدیا: 101288828
توضیحات: شهرستان مهاباد
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:25:15-24
حجم فایل: 683.9 مگابایت
شماره مدیا: 101288821
توضیحات:
پذیرایی ساده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:14:59-01
حجم فایل: 405.5 مگابایت
شماره مدیا: 101288816
توضیحات: اومانج شیرینی بوشهری
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 1:08:45-21
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101288811
توضیحات: مستند وقتی گنجشکها جیغ می کشند داستان زندگی سرهنگ پاپی جانباز آگاهی خوزستان
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:20:05-22
حجم فایل: 543.8 مگابایت
شماره مدیا: 101288806
توضیحات: کلام آیت الله طالقانی در مورد اعجاز قرآن ؛ ق 5
بی راهه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:32:31-16
حجم فایل: 880.2 مگابایت
شماره مدیا: 101288803
توضیحات: سرقت
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:27:00-21
حجم فایل: 731.1 مگابایت
شماره مدیا: 101288799
توضیحات:
حقایقی درباره دندان ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:47:53-13
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101288792
توضیحات:
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:26:27-13
حجم فایل: 716.1 مگابایت
شماره مدیا: 101288788
توضیحات: پرورش گل و گیاه سرو طلایی گلستان
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 1:04:24-00
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101288784
توضیحات: جزء 12 ؛ حرم حضرت حسین بن موسی ؛ طبس
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 1:04:51-06
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101288780
توضیحات: مستند شیر جان
اقیانوس آرام جنوبی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:56:47-04
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101288772
توضیحات:
برای مهمانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:56:17-06
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101288767
توضیحات: ارشلوق
فرمانده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:52:33-03
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101288762
توضیحات:
پذیرایی ساده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:17:28-09
حجم فایل: 472.8 مگابایت
شماره مدیا: 101288752
توضیحات: شیرینی کاکولی
قصه رسیدن
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:20:57-03
حجم فایل: 567 مگابایت
شماره مدیا: 101288749
توضیحات: عماد صالحی نژاد محترع اهل رحیم آباد
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 1:05:10-04
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101288744
توضیحات: مستند شیر جان
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:29:11-21
حجم فایل: 790.2 مگابایت
شماره مدیا: 101288736
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:25:05-05
حجم فایل: 678.9 مگابایت
شماره مدیا: 101288733
توضیحات: کلام آیت الله طالقانی در مورد اعجاز قرآن ؛ ق 3
تاریخچه شهر آورد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:32:45-19
حجم فایل: 886.6 مگابایت
شماره مدیا: 101288728
توضیحات:
آفتاب نهان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:28:38-16
حجم فایل: 775.1 مگابایت
شماره مدیا: 101288718
توضیحات: یزد
ایران شهر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:41:47-11
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101288710
توضیحات: هدایت الله بهبودی نویسنده کتاب شرح اسم
دنیای درون خاک
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:50:52-12
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101288706
توضیحات:
سیمرغ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:10:01-23
حجم فایل: 271.5 مگابایت
شماره مدیا: 101288703
توضیحات: مراسم بزرگداشت قیام 15 خرداد
قلمرو حیوانات
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:22:21-19
حجم فایل: 605 مگابایت
شماره مدیا: 101288699
توضیحات:
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:59:13-05
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101288695
توضیحات: جزء 10 ؛ حرم حضرت حسین بن موسی ؛ طبس
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:24:17-07
حجم فایل: 657.2 مگابایت
شماره مدیا: 101288691
توضیحات:
ایلام
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:27:21-19
حجم فایل: 740.7 مگابایت
شماره مدیا: 101288683
توضیحات: سراوان
حماسه صد کیلومتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:28:08-07
حجم فایل: 761.6 مگابایت
شماره مدیا: 101288680
توضیحات:
آخر الزمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:45:45-00
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101288676
توضیحات: ق 8
برای مهمانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:29:31-15
حجم فایل: 799 مگابایت
شماره مدیا: 101288672
توضیحات: پیشاشو ؛ پیشواز
پذیرایی ساده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:14:23-23
حجم فایل: 389.7 مگابایت
شماره مدیا: 101288669
توضیحات: مشکوفی استان مازندران
قصه رسیدن
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:22:50-23
حجم فایل: 618.3 مگابایت
شماره مدیا: 101288665
توضیحات: تشک
ایلام
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:27:30-16
حجم فایل: 744.7 مگابایت
شماره مدیا: 101288662
توضیحات: سیروان
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:14:14-01
حجم فایل: 385.2 مگابایت
شماره مدیا: 101288658
توضیحات: کلام آیت الله جوادی آملی در مورد تکامل انسان ؛ ق 2
تهرانگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:28:54-22
حجم فایل: 782.3 مگابایت
شماره مدیا: 101288656
توضیحات:
سفره بهاری زمین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:22:20-18
حجم فایل: 604.6 مگابایت
شماره مدیا: 101288652
توضیحات:
اسپانیا از آسمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:47:58-18
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101288649
توضیحات:
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:27:36-05
حجم فایل: 746.9 مگابایت
شماره مدیا: 101288646
توضیحات: موشتانک کهنک دماوند
سیاره آبی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:38:24-03
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101288643
توضیحات:
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:59:46-08
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101288639
توضیحات: جزء 6 ؛ حرم حضرت حسین بن موسی ؛ طبس
سیاره آبی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:46:08-02
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101274895
توضیحات:
سفر به سرزمین پدر بزرگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 0:24:23-12
حجم فایل: 660.1 مگابایت
شماره مدیا: 101274889
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 1:13:11-10
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101274763
توضیحات: لطفا سفارش نگیرید قطعی سیگنال
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 1:11:48-20
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101274760
توضیحات: ق 95لطفا سفارش نگیرید قطعی سیگنال
سرزمین نخبگان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-15 20:53:56
مدت: 1:12:28-01
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101274756
توضیحات: لطفا سفارش نگیرید قطعی سیگنال