ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 1:00:56-23
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312400
توضیحات: حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر ، جزء 14
سیاره آبی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:47:52-15
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312870
توضیحات:
شکوفه های زیتون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:27:49-06
حجم فایل: 752.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312861
توضیحات:
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 1:04:48-06
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312859
توضیحات: روزی عمو یدالله و همسرش
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:27:21-08
حجم فایل: 740.1 مگابایت
شماره مدیا: 101312857
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:21:16-03
حجم فایل: 575.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312855
توضیحات: تفسیر سوره نازعات آیت الله طالقانی ق 11
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:29:06-01
حجم فایل: 787.3 مگابایت
شماره مدیا: 101312848
توضیحات:
یک ساعت حیاتی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:54:42-21
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101312845
توضیحات:
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:29:31-24
حجم فایل: 799.1 مگابایت
شماره مدیا: 101312843
توضیحات: شرکت مرغ سفید بال اقلید
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 1:02:22-22
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312840
توضیحات: حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر ، جزء 28
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:28:42-01
حجم فایل: 776.6 مگابایت
شماره مدیا: 101312835
توضیحات: تفسیر سوره نازعات آیت الله طالقانی ق 10
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 1:56:52-01
حجم فایل: 3174.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312745
توضیحات: رویای ایرانی
شکوفه های زیتون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:27:27-04
حجم فایل: 742.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312743
توضیحات:
یایلاق نغمه لری
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:26:05-02
حجم فایل: 705.7 مگابایت
شماره مدیا: 101312741
توضیحات: کوچ
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:25:00-17
حجم فایل: 676.7 مگابایت
شماره مدیا: 101312739
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:28:22-21
حجم فایل: 767.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312737
توضیحات: تفسیر سوره نازعات آیت الله طالقانی ق 10
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:28:42-12
حجم فایل: 776.7 مگابایت
شماره مدیا: 101312735
توضیحات: اسب تای سبز صوفیان
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 1:04:02-17
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312733
توضیحات: حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر ، جزء 25
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 1:01:29-14
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312721
توضیحات: حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر ، جزء 24
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:26:26-15
حجم فایل: 715.5 مگابایت
شماره مدیا: 101312717
توضیحات:
قدرت پلاسیبو
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:51:23-07
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101312715
توضیحات:
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:29:54-13
حجم فایل: 809.3 مگابایت
شماره مدیا: 101312713
توضیحات: محصولات شیر و لبنی شهند
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:19:15-14
حجم فایل: 521 مگابایت
شماره مدیا: 101312707
توضیحات: تفسیر سوره نازعات آیت الله طالقانی ق 9
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 1:06:34-09
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312705
توضیحات: زندگی شاید همین باشد
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:24:40-01
حجم فایل: 667.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312703
توضیحات:
شکوفه های زیتون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:31:49-16
حجم فایل: 861.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312701
توضیحات:
برای مهمانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:26:35-20
حجم فایل: 719.7 مگابایت
شماره مدیا: 101312697
توضیحات: آفتاب شمال
یک چکه ماه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:25:58-18
حجم فایل: 702.9 مگابایت
شماره مدیا: 101312695
توضیحات:
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 1:03:05-14
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312691
توضیحات: حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر ، جزء 23
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:27:54-13
حجم فایل: 755.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312687
توضیحات: عسل کندو
میراثی از سناباد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:12:02-17
حجم فایل: 326 مگابایت
شماره مدیا: 101312683
توضیحات:
بازگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:23:39-16
حجم فایل: 640.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312681
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:22:40-15
حجم فایل: 613.5 مگابایت
شماره مدیا: 101312679
توضیحات: تفسیر سوره نازعات آیت الله طالقانی ق 8
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:26:40-15
حجم فایل: 721.9 مگابایت
شماره مدیا: 101312677
توضیحات:
شکوفه های زیتون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:26:58-21
حجم فایل: 730.1 مگابایت
شماره مدیا: 101312673
توضیحات:
کاداگاسکار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:20:35-17
حجم فایل: 557.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312669
توضیحات:
هوای ابری
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:31:01-19
حجم فایل: 839.6 مگابایت
شماره مدیا: 101312665
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:26:49-18
حجم فایل: 725.9 مگابایت
شماره مدیا: 101312661
توضیحات:
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:59:42-12
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312659
توضیحات:
سیاره نفت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:46:47-05
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312657
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:20:50-04
حجم فایل: 563.7 مگابایت
شماره مدیا: 101312655
توضیحات: تفسیر سوره نازعات آیت الله طالقانی ق 7
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 1:04:34-20
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312653
توضیحات: حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر ، جزء 22
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 1:02:31-11
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312622
توضیحات: حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر ، جزء 21
ضایعات را مزه کنید
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 1:14:38-14
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101312612
توضیحات: سینما مستند
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:59:51-14
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312606
توضیحات:
خودروهای اسرار آمیز
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:23:17-02
حجم فایل: 630 مگابایت
شماره مدیا: 101312604
توضیحات: سدان تاکر ؛ بن دیکس
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:30:31-00
حجم فایل: 825.7 مگابایت
شماره مدیا: 101312600
توضیحات:
بی هیچ دلیل خاصی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 1:08:09-10
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312590
توضیحات:
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 1:00:28-04
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312584
توضیحات: حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر ، جزء 20
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:28:58-20
حجم فایل: 784.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312581
توضیحات: اتحادیه دامداران
سفره بهاری زمین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:25:38-17
حجم فایل: 693.9 مگابایت
شماره مدیا: 101312578
توضیحات:
تهرانگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:26:48-08
حجم فایل: 725.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312575
توضیحات: پایگاه محیط بانی شکرآباد
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:29:50-04
حجم فایل: 807.3 مگابایت
شماره مدیا: 101312573
توضیحات: تفسیر سوره نازعات آیت الله طالقانی ق 6
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:21:22-20
حجم فایل: 578.5 مگابایت
شماره مدیا: 101312571
توضیحات:
ایلام
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:29:05-03
حجم فایل: 787.1 مگابایت
شماره مدیا: 101312568
توضیحات: دره شهر
یک لقمه نان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:33:22-21
حجم فایل: 903.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312566
توضیحات: دکتر دوایی
اسپانیا از آسمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:49:34-19
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312564
توضیحات:
برای مهمانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:21:58-21
حجم فایل: 594.7 مگابایت
شماره مدیا: 101312559
توضیحات:
رخدادهای بزرگ طبیعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:49:44-23
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312553
توضیحات:
ثارالله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:43:40-01
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312550
توضیحات:
ایلام
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:29:35-08
حجم فایل: 800.6 مگابایت
شماره مدیا: 101312547
توضیحات: چرداول
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:19:07-12
حجم فایل: 517.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312544
توضیحات: تفسیر سوره نازعات آیت الله طالقانی ق 4
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:29:24-07
حجم فایل: 795.6 مگابایت
شماره مدیا: 101312536
توضیحات: پرورش مرغ ایثارگران ابرکوه
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 1:05:48-07
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312532
توضیحات: حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر ، جزء 18
یک چکه ماه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:26:13-05
حجم فایل: 709.5 مگابایت
شماره مدیا: 101312529
توضیحات:
برای مهمانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:33:17-14
حجم فایل: 900.9 مگابایت
شماره مدیا: 101312527
توضیحات: ماه نهم
یک لقمه نان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:30:22-21
حجم فایل: 822.1 مگابایت
شماره مدیا: 101312524
توضیحات: خیری ؛ دامغان
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 1:07:15-02
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312522
توضیحات: یادی بر باغ نظر
فرمانده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:54:22-08
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101312520
توضیحات:
اقیانوس آرام جنوبی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:55:20-11
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101312518
توضیحات:
تاریخچه شهر آورد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:30:34-21
حجم فایل: 827.5 مگابایت
شماره مدیا: 101312515
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:24:58-07
حجم فایل: 675.6 مگابایت
شماره مدیا: 101312505
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:29:53-14
حجم فایل: 808.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312502
توضیحات: تفسیر سوره نازعات آیت الله طالقانی ق 3
آفتاب نهان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:28:24-07
حجم فایل: 768.6 مگابایت
شماره مدیا: 101312498
توضیحات: پزشکی هسته ای چهار
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:28:32-11
حجم فایل: 772.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312496
توضیحات: تعاونی فخر هنر کرمان
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 1:02:23-19
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312493
توضیحات: حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر ، جزء 17
ماشین زمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:44:01-18
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312489
توضیحات:
مردان پایداری
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:12:06-00
حجم فایل: 327.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312486
توضیحات:
تکرار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:12:02-16
حجم فایل: 325.9 مگابایت
شماره مدیا: 101312483
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:22:03
مدت: 0:14:37-18
حجم فایل: 395.7 مگابایت
شماره مدیا: 101312481
توضیحات: تفسیر سوره نازعات آیت الله طالقانی ق 2