شرح مولانا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:30:04-03
حجم فایل: 813.5 مگابایت
شماره مدیا: 101406665
توضیحات:
کلانتر دیجیتال
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:48:48-07
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101406659
توضیحات:
انسان و طبیعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:40:01-18
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101406657
توضیحات: دره کاپرکینیون مکزیک
جویندگان طلا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:43:19-21
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101406022
توضیحات:
نزدیک به آسمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:37:08-23
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101406016
توضیحات: کوهستان کیخسرو
تهرانگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:27:20-23
حجم فایل: 740 مگابایت
شماره مدیا: 101406009
توضیحات: امامزاده سید ولی
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:29:04-03
حجم فایل: 786.5 مگابایت
شماره مدیا: 101406004
توضیحات:
تلاش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:15:22-21
حجم فایل: 416.1 مگابایت
شماره مدیا: 101406001
توضیحات:
حریم سبز
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:49:58-21
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101405999
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:28:41-02
حجم فایل: 776.2 مگابایت
شماره مدیا: 101406007
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 12
حریم سبز
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:49:58-21
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101405996
توضیحات:
ناگفته های تاریخ آمریکا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:53:52-01
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101405985
توضیحات:
سپکا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:22:25-17
حجم فایل: 606.8 مگابایت
شماره مدیا: 101405983
توضیحات:
چشم به راه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:20:05-23
حجم فایل: 543.8 مگابایت
شماره مدیا: 101405975
توضیحات:
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: هنری
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 1:00:03-15
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101407582
توضیحات:
سپکا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:22:42-23
حجم فایل: 614.6 مگابایت
شماره مدیا: 101407477
توضیحات:
زندگی در روز هشتم
کانال: شبکه مستند
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:19:08-23
حجم فایل: 518 مگابایت
شماره مدیا: 101407568
توضیحات:
مردم خیال
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:30:16-15
حجم فایل: 819.1 مگابایت
شماره مدیا: 101407486
توضیحات:
سینمای مقدس
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:40:54-11
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101407590
توضیحات: تونل
حیات وحش ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:32:04-01
حجم فایل: 867.6 مگابایت
شماره مدیا: 101407597
توضیحات:
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 2:11:14-14
حجم فایل: 3584 مگابایت
شماره مدیا: 101407552
توضیحات: آبی کمرنگ
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 1:54:35-14
حجم فایل: 3072 مگابایت
شماره مدیا: 101407481
توضیحات: جایی برای زندگی
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:59:49-04
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101407488
توضیحات:
مستند سینمایی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:56:49-06
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101407564
توضیحات: یک کار خوب
سینمای مقدس
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:42:56-23
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101407491
توضیحات: بر بال فرشتگان
حیات وحش ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:30:59-20
حجم فایل: 838.7 مگابایت
شماره مدیا: 101407471
توضیحات:
ترکیب بند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:23:22-09
حجم فایل: 632.3 مگابایت
شماره مدیا: 101407523
توضیحات:
محرم در قاب مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:32:40-13
حجم فایل: 884.1 مگابایت
شماره مدیا: 101407518
توضیحات: مستند یاران
دوربین مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:08:40-03
حجم فایل: 234.5 مگابایت
شماره مدیا: 101407474
توضیحات: موزه علوم و فناوری
دریابان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:19:40-03
حجم فایل: 532.1 مگابایت
شماره مدیا: 101403585
توضیحات:
چوگان ؛ فرزند ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:28:19-12
حجم فایل: 766.3 مگابایت
شماره مدیا: 101407464
توضیحات:
پیدایش آمریکای شمالی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:49:58-07
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101407219
توضیحات:
ژیوان و ژیوار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:35:27-16
حجم فایل: 959.5 مگابایت
شماره مدیا: 101407289
توضیحات:
مهاجرت های بزرگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:43:34-19
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101407347
توضیحات:
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:46:18-23
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101407362
توضیحات:
سینما حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:32:49-06
حجم فایل: 888 مگابایت
شماره مدیا: 101407367
توضیحات: اینجا تهران است
دست های هگمتانه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:51:43-11
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101407370
توضیحات:
روستا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:31:45-22
حجم فایل: 859.4 مگابایت
شماره مدیا: 101407384
توضیحات: چنشت
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:25:01-18
حجم فایل: 677.2 مگابایت
شماره مدیا: 101407393
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:24:56-12
حجم فایل: 674.9 مگابایت
شماره مدیا: 101407398
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 13
داستان سینما
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:59:06-01
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101407405
توضیحات:
دهه اکتشاف
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:47:14-06
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101407157
توضیحات:
داستان غذا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:23:55-00
حجم فایل: 647.2 مگابایت
شماره مدیا: 101407184
توضیحات:
راهنمای سفر ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:24:30-16
حجم فایل: 663.2 مگابایت
شماره مدیا: 101407188
توضیحات:
تکیه بر باد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:26:20-14
حجم فایل: 712.8 مگابایت
شماره مدیا: 101407186
توضیحات:
ساحل فراموشی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:41:06-17
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101407190
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:24:33-13
حجم فایل: 664.5 مگابایت
شماره مدیا: 101407195
توضیحات:
تلاش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:15:47-12
حجم فایل: 427.2 مگابایت
شماره مدیا: 101407192
توضیحات:
قرارگاه بی قرار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:29:24-22
حجم فایل: 795.9 مگابایت
شماره مدیا: 101407201
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:26:36-22
حجم فایل: 720.2 مگابایت
شماره مدیا: 101407197
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 14
راز بزرگ ریاضی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:47:18-20
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101407205
توضیحات:
مهاجرت های بزرگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:43:28-17
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101407209
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:24:59-00
حجم فایل: 676 مگابایت
شماره مدیا: 101407211
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 13
ژیوان و ژیوار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:31:05-09
حجم فایل: 841.2 مگابایت
شماره مدیا: 101407207
توضیحات:
دست های هگمتانه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:51:31-20
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101407214
توضیحات:
زنجیره عشق
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:15:33-05
حجم فایل: 420.8 مگابایت
شماره مدیا: 101407060
توضیحات:
ساحل فراموشی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:41:02-09
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101407053
توضیحات:
هفت شگفتی جهان صنعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:46:25-21
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101407031
توضیحات: سلطان فاضلاب
تاریخچه شهر آورد
کانال: شبکه مستند
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:29:38-22
حجم فایل: 802.2 مگابایت
شماره مدیا: 101406959
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:26:20-02
حجم فایل: 712.6 مگابایت
شماره مدیا: 101407037
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 14
گلستان نگارستان ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:14:50-22
حجم فایل: 401.7 مگابایت
شماره مدیا: 101407033
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:30:00-08
حجم فایل: 811.9 مگابایت
شماره مدیا: 101406955
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 15
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:24:23-11
حجم فایل: 659.9 مگابایت
شماره مدیا: 101407050
توضیحات:
پازل
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:25:32-24
حجم فایل: 691.3 مگابایت
شماره مدیا: 101407029
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:24:59-03
حجم فایل: 676 مگابایت
شماره مدیا: 101406947
توضیحات:
قوچ سنگی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:18:43-17
حجم فایل: 506.6 مگابایت
شماره مدیا: 101407026
توضیحات:
دست های هگمتانه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:57:09-00
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101406945
توضیحات:
مجاهدین خلق
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:50:01-19
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101406939
توضیحات: یک داستان واقعی ؛ محمد حمادی
ضد گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:46:31-00
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101406936
توضیحات:
حقیقت درباره شیرها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:57:04-05
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101406929
توضیحات:
دانش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:16:56-11
حجم فایل: 458.5 مگابایت
شماره مدیا: 101418285
توضیحات:
پازل
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:25:37-24
حجم فایل: 693.5 مگابایت
شماره مدیا: 101418852
توضیحات:
طراحی های عظیم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:36:11-10
حجم فایل: 979.4 مگابایت
شماره مدیا: 101418846
توضیحات:
معلم مهر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:31:02-09
حجم فایل: 839.8 مگابایت
شماره مدیا: 101418843
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:28:35-24
حجم فایل: 773.9 مگابایت
شماره مدیا: 101418840
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 16
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:25:02-09
حجم فایل: 677.5 مگابایت
شماره مدیا: 101418835
توضیحات:
کارنامه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:18:17-21
حجم فایل: 495 مگابایت
شماره مدیا: 101418830
توضیحات:
شهید زنده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:20:40-05
حجم فایل: 559.2 مگابایت
شماره مدیا: 101418823
توضیحات:
باغ موزه ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 0:07:21-05
حجم فایل: 198.9 مگابایت
شماره مدیا: 101418827
توضیحات: خانه تاریخی سپهبد احمدی
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 03:35:21
مدت: 2:10:39-06
حجم فایل: 3584 مگابایت
شماره مدیا: 101418810
توضیحات: فصل هرس