تاریخچه شهر آورد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:30:00-23
حجم فایل: 812 مگابایت
شماره مدیا: 101405549
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:28:44-03
حجم فایل: 777.6 مگابایت
شماره مدیا: 101405547
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 3
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:28:12-23
حجم فایل: 763.4 مگابایت
شماره مدیا: 101405545
توضیحات:
راه های افتخار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:39:58-04
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101406242
توضیحات: مهندسی رزمی
حیات وحش برزیل
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:49:39-05
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101406240
توضیحات:
طراحی های عظیم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:35:32-04
حجم فایل: 961.6 مگابایت
شماره مدیا: 101406238
توضیحات:
معلم مهر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:29:04-08
حجم فایل: 786.8 مگابایت
شماره مدیا: 101406236
توضیحات:
مشاهیر تهران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:31:16-19
حجم فایل: 846.4 مگابایت
شماره مدیا: 101406234
توضیحات: دکتر غلامرضا پورمند ؛ پا برهنه تا اتاق عمل
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:26:55-02
حجم فایل: 728.4 مگابایت
شماره مدیا: 101406232
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 4
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 2:11:11-12
حجم فایل: 3584 مگابایت
شماره مدیا: 101406224
توضیحات: آبی کمرنگ
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:24:12-09
حجم فایل: 654.9 مگابایت
شماره مدیا: 101406230
توضیحات:
تلاش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:12:32-13
حجم فایل: 339.5 مگابایت
شماره مدیا: 101406228
توضیحات:
بدهکار انقلاب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:24:05-08
حجم فایل: 651.8 مگابایت
شماره مدیا: 101406226
توضیحات:
دانش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:13:31-18
حجم فایل: 366.2 مگابایت
شماره مدیا: 101406221
توضیحات:
نمادهای حیات وحش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:50:47-24
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101406219
توضیحات:
ترین ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:13:48-24
حجم فایل: 373.8 مگابایت
شماره مدیا: 101406412
توضیحات: واکنش به دو هزار تا ترکش , علیرضا برخورداری
مداحان جنوب ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:59:56-06
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101406410
توضیحات:
راه افتخار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:24:30-12
حجم فایل: 663.1 مگابایت
شماره مدیا: 101406408
توضیحات:
بدهکار انقلاب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:26:24-19
حجم فایل: 714.7 مگابایت
شماره مدیا: 101406406
توضیحات:
رام کردن جهان کوانتومی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:41:13-18
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101406404
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:31:03-14
حجم فایل: 840.5 مگابایت
شماره مدیا: 101406396
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 5
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:20:29-02
حجم فایل: 554.3 مگابایت
شماره مدیا: 101406394
توضیحات:
مسافر آب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:49:53-02
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101406390
توضیحات:
بیراهه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:30:56-22
حجم فایل: 837.4 مگابایت
شماره مدیا: 101406398
توضیحات:
روستا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:25:05-02
حجم فایل: 678.7 مگابایت
شماره مدیا: 101406392
توضیحات: شواکند
عاشورا در مزینان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:50:32-10
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101406388
توضیحات:
محرم در قاب مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:15:29-14
حجم فایل: 419.1 مگابایت
شماره مدیا: 101406386
توضیحات: اویان
انسان و طبیعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:39:16-14
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101406380
توضیحات: ایسلند ق 2
راه های افتخار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:28:43-00
حجم فایل: 777 مگابایت
شماره مدیا: 101404101
توضیحات:
انسان و طبیعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:39:23-02
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101404038
توضیحات: ایسلند ق 3
نزدیک به آسمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:30:42-13
حجم فایل: 831.1 مگابایت
شماره مدیا: 101404023
توضیحات: شهباز
مسافر آب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:51:56-06
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101404034
توضیحات:
جویندگان طلا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:43:28-01
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101404028
توضیحات:
تهرانگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:30:26-04
حجم فایل: 823.5 مگابایت
شماره مدیا: 101404016
توضیحات: امامزاده هاشم
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:20:30-00
حجم فایل: 554.7 مگابایت
شماره مدیا: 101403997
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 6
تلاش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:16:47-18
حجم فایل: 454.6 مگابایت
شماره مدیا: 101403935
توضیحات:
ناگفته های تاریخ آمریکا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:57:07-24
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101403893
توضیحات:
عاشورا در خوسف
کانال: شبکه مستند
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:43:05-02
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101403932
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:24:33-20
حجم فایل: 664.6 مگابایت
شماره مدیا: 101403977
توضیحات:
سیاره سبز
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 1:25:32-04
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101407507
توضیحات:
تکیه نسیم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:15:26-17
حجم فایل: 725.8 مگابایت
شماره مدیا: 101399777
توضیحات: بدون موضوع
مشق تعزیه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:51:41-14
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101403574
توضیحات:
همسر انیشتین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:43:40-14
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101403572
توضیحات:
رایحه عشق
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:23:05-02
حجم فایل: 624.6 مگابایت
شماره مدیا: 101403558
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:27:38-17
حجم فایل: 748.1 مگابایت
شماره مدیا: 101403535
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 7
روستا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:26:18-13
حجم فایل: 711.9 مگابایت
شماره مدیا: 101403532
توضیحات: گل
حاج مرزوق
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:50:41-14
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101403527
توضیحات:
چهار پایه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:27:41-01
حجم فایل: 749.1 مگابایت
شماره مدیا: 101403519
توضیحات:
محرم در قاب مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:41:56-11
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101403517
توضیحات: هیئت
جمعه سیاه سفید
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:40:20-23
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101401077
توضیحات:
زلزله بزرگ هیمالیا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:50:32-11
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101405071
توضیحات:
ساوادیکا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:28:11-08
حجم فایل: 762.7 مگابایت
شماره مدیا: 101405065
توضیحات:
قرارگاه بی قرار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:30:46-07
حجم فایل: 832.6 مگابایت
شماره مدیا: 101405061
توضیحات:
برنامه شیطان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:06:16-14
حجم فایل: 169.7 مگابایت
شماره مدیا: 101405058
توضیحات: ق 7 ؛ پروتکل های صهیون
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:29:54-01
حجم فایل: 809.1 مگابایت
شماره مدیا: 101405051
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 8
تکیه نفر آباد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:24:18-01
حجم فایل: 657.5 مگابایت
شماره مدیا: 101405040
توضیحات:
خط مقدم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:25:12-17
حجم فایل: 682.1 مگابایت
شماره مدیا: 101405038
توضیحات:
شیخ رضا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:45:49-02
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101405220
توضیحات:
هفت شگفتی جهان صنعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:48:23-20
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101405206
توضیحات: صخره ناقوس
پازل
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:28:05-02
حجم فایل: 759.8 مگابایت
شماره مدیا: 101405203
توضیحات:
مجاهدین خلق
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:44:13-06
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101408445
توضیحات: هر روز انتظار
طراحی های عظیم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:45:56-12
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101408506
توضیحات:
پازل
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:28:12-15
حجم فایل: 763.4 مگابایت
شماره مدیا: 101408503
توضیحات:
مشاهیر تهران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:34:07-11
حجم فایل: 923.4 مگابایت
شماره مدیا: 101408500
توضیحات: دکتر علی رواقی ؛ مردی که فرهنگ می نوشت
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:26:47-19
حجم فایل: 725.1 مگابایت
شماره مدیا: 101408495
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 10
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:30:04-17
حجم فایل: 813.9 مگابایت
شماره مدیا: 101408473
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 9
حقیقت درباره شیرها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:56:25-06
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101408489
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:26:04-03
حجم فایل: 705.3 مگابایت
شماره مدیا: 101408461
توضیحات:
تلاش ایرانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:15:28-03
حجم فایل: 418.5 مگابایت
شماره مدیا: 101408459
توضیحات:
ده ساله امام مرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:21:19-10
حجم فایل: 576.9 مگابایت
شماره مدیا: 101408456
توضیحات:
چشم به راه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:18:15-14
حجم فایل: 494 مگابایت
شماره مدیا: 101408452
توضیحات:
نمادهای حیات وحش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:50:58-09
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101408448
توضیحات:
معلم مهر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:30:10-21
حجم فایل: 816.6 مگابایت
شماره مدیا: 101406698
توضیحات:
مشاهیر ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:34:05-12
حجم فایل: 922.5 مگابایت
شماره مدیا: 101406692
توضیحات: تکرار دکتر علی رواقی ؛ مردی که فرهنگ می نوشت
سفر بر فراز زمین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:51:34-20
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101406687
توضیحات:
بیراهه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:31:26-15
حجم فایل: 850.8 مگابایت
شماره مدیا: 101406679
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:25:53-02
حجم فایل: 700.4 مگابایت
شماره مدیا: 101406677
توضیحات: مواضع حزب جمهوری اسلامی ؛ ق 11
روستا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:38:25-06
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101406672
توضیحات: خور
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 0:26:39-14
حجم فایل: 721.2 مگابایت
شماره مدیا: 101406675
توضیحات:
گنجینه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:20:29
مدت: 1:00:18-12
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101406662
توضیحات: سفرنامه نطنز