نماگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:04:52
مدت: 0:28:26-07
حجم فایل: 769.7 مگابایت
شماره مدیا: 101296171
توضیحات:
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:04:52
مدت: 0:28:40-14
حجم فایل: 776 مگابایت
شماره مدیا: 101296169
توضیحات:
پذیرایی ساده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:04:52
مدت: 0:15:22-17
حجم فایل: 416.3 مگابایت
شماره مدیا: 101296167
توضیحات: زولبیا
قصه رسیدن
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:04:52
مدت: 0:23:02-10
حجم فایل: 623.5 مگابایت
شماره مدیا: 101296165
توضیحات: مرحوم حاج محمد رضا محتاج الله
خودروهای اسرار آمیز
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:04:52
مدت: 0:21:54-20
حجم فایل: 593 مگابایت
شماره مدیا: 101296161
توضیحات: پیلیموت ایکس ام آر ؛ شورولت بیسکیم
سرزمین نخبگان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:04:52
مدت: 0:19:14-12
حجم فایل: 520.7 مگابایت
شماره مدیا: 101296158
توضیحات: دکتر حسین کرمی
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:04:52
مدت: 0:59:29-21
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101296155
توضیحات:
فرشته هزار سنگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:04:52
مدت: 0:29:00-18
حجم فایل: 785.2 مگابایت
شماره مدیا: 101296152
توضیحات:
سینما مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:04:52
مدت: 1:28:23-06
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101296148
توضیحات: سفر به کرانه کیهان
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:04:52
مدت: 1:28:59-13
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101296144
توضیحات: مستند حراج بزرگ
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:04:52
مدت: 1:00:01-05
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101296069
توضیحات: جزء 14 ؛ حرم حضرت حسین بن موسی ؛ طبس
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:04:52
مدت: 1:19:37-03
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101292418
توضیحات: بهمن یدک رودسر
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:04:52
مدت: 1:00:12-15
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101292413
توضیحات: جزء 13 ؛ حرم حضرت حسین بن موسی ؛ طبس
سفره بهاری زمین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:04:52
مدت: 0:28:24-15
حجم فایل: 768.8 مگابایت
شماره مدیا: 101292408
توضیحات:
تهرانگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:04:52
مدت: 0:29:37-16
حجم فایل: 801.6 مگابایت
شماره مدیا: 101292404
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:04:52
مدت: 0:20:41-22
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 101292402
توضیحات: کلام آیت الله طالقانی در مورد اعجاز قرآن ؛ ق 6
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:04:52
مدت: 0:28:07-04
حجم فایل: 760.9 مگابایت
شماره مدیا: 101292390
توضیحات:
ایلام
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:04:52
مدت: 0:30:00-01
حجم فایل: 811.8 مگابایت
شماره مدیا: 101292386
توضیحات: آبدانان
قصه رسیدن
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:04:52
مدت: 0:32:43-21
حجم فایل: 885.6 مگابایت
شماره مدیا: 101292382
توضیحات: تولید نسل جدید لامپ کم مصرف اردکان یزد
پذیرایی ساده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:04:52
مدت: 0:14:17-00
حجم فایل: 386.5 مگابایت
شماره مدیا: 101292378
توضیحات: لگیمات شیرینی هرمزگان