شابک
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-26 00:45:00
مدت: 0:13:57-02
حجم فایل: 656 مگابایت
شماره مدیا: 101211393
توضیحات: کتابخوانی محرمی
یک زندگی ساده
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-26 00:45:00
مدت: 0:16:17-10
حجم فایل: 765.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211391
توضیحات: جهت قبله
بازرس لینلی و معمایی دیگر
کانال: شبکه 4
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-26 00:30:00
مدت: 0:32:28-14
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101212148
توضیحات: ق 2
رو به راه
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-26 00:30:00
مدت: 0:27:54-15
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212106
توضیحات: داریوش دالوند
گل 2
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1395-07-26 00:30:00
مدت: 1:16:27-24
حجم فایل: 3584 مگابایت
شماره مدیا: 101211418
توضیحات: سینمایی خارجی
چند درجه
کانال: شبکه نسیم
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-26 00:30:00
مدت: 0:24:41-18
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211395
توضیحات: صخره نوردی با طناب
سفر سبز
کانال: شبکه 3
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-26 00:15:00
مدت: 0:39:10-21
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211416
توضیحات: ق 2
اخبار 20.30
کانال: شبکه 2
ژانر: اخبار
زمان پخش: 1395-07-26 00:00:00
مدت: 0:25:50-10
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212110
توضیحات:
افق مستند
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-26 00:00:00
مدت: 1:18:27-02
حجم فایل: 3686.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211670
توضیحات: حمید عبداله زاده
بسوی انتهای زمین
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-25 23:30:00
مدت: 0:53:59-10
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101211720
توضیحات: ق 2
میراث مرثیه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-25 23:30:00
مدت: 0:51:10-11
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211470
توضیحات:
بچه های مدرسه والت
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-25 23:30:00
مدت: 0:22:09-08
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101211414
توضیحات: راز بزرگ پدر
سردار
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-25 23:30:00
مدت: 0:21:25-04
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101211389
توضیحات: سردار شهید شوشتری
کتاب باز
کانال: شبکه نسیم
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-25 23:30:00
مدت: 0:33:40-05
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101211387
توضیحات: آریا عظیمی نژاد
ویژه سازمان استاندارد
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-25 23:30:00
مدت: 0:10:19-07
حجم فایل: 485.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211309
توضیحات: بدون موضوع
هنر نامه
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-07-25 23:20:00
مدت: 0:10:15-09
حجم فایل: 482.1 مگابایت
شماره مدیا: 101212141
توضیحات: گالری آتبین ؛ مجموعه آقا محمد خان دمتگرم
از خون و جون
کانال: شبکه 2
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1395-07-25 23:00:00
مدت: 0:43:32-09
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212108
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-25 23:00:00
مدت: 0:22:29-08
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101211463
توضیحات: ورزقان
ونوس
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-25 23:00:00
مدت: 0:27:02-04
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211385
توضیحات: درس ریاضی مجتبی دادبام - نیما آقاجانی
متن حاشیه
کانال: شبکه 3
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1395-07-25 22:40:00
مدت: 0:50:05-00
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211383
توضیحات: گفتگو با علاالدین بروجردی
چرخ
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-25 22:30:00
مدت: 0:44:45-04
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212138
توضیحات: آریا صبوری ؛ دکتر بهزاد دماری
همگام با ورزش
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1395-07-25 22:30:00
مدت: 1:18:07-15
حجم فایل: 3686.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211632
توضیحات: تنیس روی میز برترین های کشور
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-25 22:30:00
مدت: 0:26:10-17
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211453
توضیحات: خطبه های نمازجمعه تهران به امامت آیت الله خامنه ای پیرامون قیام و نهضت ابا عبدالله ع / 6شهریور 1366
روز رفتن
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-25 22:30:00
مدت: 0:43:16-20
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101211424
توضیحات: ق 3
سربداران
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-25 22:30:00
مدت: 0:43:16-20
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211411
توضیحات: ق 3
عصرانه
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-25 22:30:00
مدت: 0:44:22-07
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101211381
توضیحات: امیرحسین ذوالفقاری
اتاق سحر آمیز
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-25 22:30:00
مدت: 0:08:33-11
حجم فایل: 402.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211379
توضیحات: کارتون
فوتون
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-25 22:15:00
مدت: 0:11:46-16
حجم فایل: 553.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212134
توضیحات:
هنر عاشورایی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-25 22:00:00
مدت: 0:26:30-06
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211448
توضیحات:
بر آستان اشک
کانال: شبکه افق
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-25 22:00:00
مدت: 0:28:43-23
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211377
توضیحات: ویژه محرم - شعر خوانی محرمی
نیلو و فلندی
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-25 22:00:00
مدت: 0:22:44-22
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101211375
توضیحات: کارتون
ملاحظه کنید
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-25 21:50:00
مدت: 0:15:01-07
حجم فایل: 706 مگابایت
شماره مدیا: 101211373
توضیحات: مهندس علیرضا طباطبایی
حادثه
کانال: شبکه 4
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-25 21:30:00
مدت: 0:43:07-24
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212136
توضیحات:
اوج یادگیری
کانال: شبکه 2
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1395-07-25 21:30:00
مدت: 0:30:21-17
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212069
توضیحات: رضا یزدانی ؛ مشاور تحصیلی
در میان شقایق ها
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-25 21:30:00
مدت: 0:30:05-24
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211443
توضیحات:
خانه بی پرنده
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-25 21:30:00
مدت: 0:33:11-03
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101211409
توضیحات: ق 3
سرآشپز
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-25 21:30:00
مدت: 0:15:55-18
حجم فایل: 748.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211371
توضیحات: تهیه خوراک جغور بغور
گروه تجسس 3
کانال: شبکه 3
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-25 21:30:00
مدت: 0:43:47-20
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101211307
توضیحات: بازگشت گرگ
آفاق
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-25 21:00:00
مدت: 0:44:21-18
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101211369
توضیحات: گفتگو
امروزی ها
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-25 21:00:00
مدت: 0:39:38-24
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211367
توضیحات: علیرضا هاشمی
از خانه تا بارگاه
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-25 20:45:00
مدت: 0:07:38-21
حجم فایل: 359.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211365
توضیحات: ق 3 تاجر لال
عصر خانواده
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-25 20:30:00
مدت: 0:47:22-20
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212073
توضیحات: دکتر آوید میر شکرایی
زمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-25 20:30:00
مدت: 0:26:51-16
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211440
توضیحات: مدیریت زمان /ق12
ریحانه
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-25 20:30:00
مدت: 0:36:46-05
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211422
توضیحات: ق 10
مخملی
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-25 20:30:00
مدت: 0:21:06-04
حجم فایل: 991.9 مگابایت
شماره مدیا: 101211363
توضیحات: علاج واقعه قبل از وقوع
نقاشی نقاشی
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-25 20:30:00
مدت: 0:11:30-05
حجم فایل: 540.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211351
توضیحات: کودک
جلوه سوگ
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-25 20:25:00
مدت: 0:25:29-20
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211361
توضیحات: ویژه محرم - دکتر کردی
من می خونم تو گوش کن
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-25 19:45:00
مدت: 0:09:36-06
حجم فایل: 451.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211359
توضیحات: قصه هایی از امام عسکری ع -
گزینه جوان
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-25 19:40:00
مدت: 0:46:58-01
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211357
توضیحات: محمد صادق عالی پور - علی نعیمی
کاربرانه
کانال: شبکه 1
ژانر: اقتصادی
زمان پخش: 1395-07-25 19:35:00
مدت: 0:32:23-00
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101211355
توضیحات: گفتگو با سید مرتضی موسویان
گزینه 4
کانال: شبکه 4
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1395-07-25 19:30:00
مدت: 0:45:29-09
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212130
توضیحات: نیما آقا جانی
افسون
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-25 19:30:00
مدت: 0:40:31-24
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212097
توضیحات: ق 12
طفلان مسلم
کانال: شبکه 2
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-25 19:30:00
مدت: 0:47:43-22
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212052
توضیحات:
هفت شگفتی جهان صنعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-25 19:30:00
مدت: 0:48:04-02
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211435
توضیحات: کشتی بزرگ
سخنرانی مذهبی
کانال: شبکه افق
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-25 19:30:00
مدت: 0:44:17-09
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101211353
توضیحات: حجت الاسلام پناهیان
خانه پوشالی
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-25 19:30:00
مدت: 1:35:38-07
حجم فایل: 4505.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211313
توضیحات: ق 1 و 2
پل های تاریخی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-25 19:15:00
مدت: 0:06:31-01
حجم فایل: 306.5 مگابایت
شماره مدیا: 101211432
توضیحات: پل سیدآباد /اردبیل /ق 47
فوتبال برتر 2 عدد دی وی دی
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1395-07-25 19:00:00
مدت: 1:49:24-14
حجم فایل: 5120 مگابایت
شماره مدیا: 101211570
توضیحات: گسترش فولاد - پدیده
کودک و نوجوان
کانال: شبکه 2
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-25 18:30:00
مدت: 0:54:36-18
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101212048
توضیحات:
سفر ایمن
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-25 18:15:00
مدت: 0:09:58-21
حجم فایل: 469.3 مگابایت
شماره مدیا: 101212071
توضیحات:
سیمای آبادی
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-25 18:10:00
مدت: 0:16:10-23
حجم فایل: 760.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211349
توضیحات: غذای مکمل
سخنرانی مذهبی
کانال: شبکه 4
ژانر: سخنرانی
زمان پخش: 1395-07-25 17:30:00
مدت: 0:25:34-14
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212128
توضیحات: ق 3 فضائل انسانی از دیدگاه اهل بیت حجت الاسلام فاطمی نیا
غیر محرمانه
کانال: شبکه 2
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1395-07-25 17:30:00
مدت: 0:57:44-10
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212042
توضیحات:
سمت خدا
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-25 17:05:00
مدت: 0:51:50-13
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211341
توضیحات: گفتگو
مردان پایداری
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-25 17:00:00
مدت: 0:11:49-05
حجم فایل: 555.5 مگابایت
شماره مدیا: 101210858
توضیحات: ق 7
سخنرانی های تد
کانال: شبکه 4
ژانر: سخنرانی
زمان پخش: 1395-07-25 16:30:00
مدت: 0:10:59-06
حجم فایل: 516.3 مگابایت
شماره مدیا: 101212126
توضیحات: این ژل می تواند بلافاصله از خونریزی جلوگیری کند
سخنرانی مذهبی
کانال: شبکه 2
ژانر: سخنرانی
زمان پخش: 1395-07-25 16:30:00
مدت: 0:36:55-15
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212032
توضیحات: حجت الاسلام عالی
نما دو
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-25 16:20:00
مدت: 0:10:24-15
حجم فایل: 489.3 مگابایت
شماره مدیا: 101212039
توضیحات: جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو
آبرومندان تاریخ
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-25 15:55:00
مدت: 0:11:18-02
حجم فایل: 531.3 مگابایت
شماره مدیا: 101210856
توضیحات: ق 2
خانواده یک
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-25 15:55:00
مدت: 1:08:21-18
حجم فایل: 3174.4 مگابایت
شماره مدیا: 101210854
توضیحات: کار هنری فرجاد - محبوبه مهین زعیم - آشپزی خانم گل آور -
تله تئاتر
کانال: شبکه 4
ژانر: تله تئاتر
زمان پخش: 1395-07-25 15:30:00
مدت: 0:46:27-15
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212123
توضیحات: انتخاب تد
بهونه
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-25 14:50:00
مدت: 0:24:55-05
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101210852
توضیحات: تهیه سالاد انار کرنا
زنده باد زندگی
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-25 14:30:00
مدت: 1:09:12-21
حجم فایل: 3276.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212001
توضیحات: حجت الاسلام علی شکوری خانم و آقای جوانی محمد جعفر ساعد
همگام با ورزش
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1395-07-25 14:10:00
مدت: 0:35:42-07
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101210846
توضیحات: تنیس روی میز برترین های کشور
پنی پوپو و رزماری
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-25 14:00:00
مدت: 0:12:24-19
حجم فایل: 583.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211329
توضیحات: مامای پنی
حاج سید ظهیر
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-25 13:20:00
مدت: 0:42:03-22
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210840
توضیحات: مستند
حرف حساب
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-25 13:05:00
مدت: 0:51:59-10
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210834
توضیحات: حسین رواسی
نقاشی نقاشی
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-25 12:45:00
مدت: 0:11:09-07
حجم فایل: 524.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211325
توضیحات: خردسال
کودک و خردسال
کانال: شبکه 2
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-25 12:30:00
مدت: 0:53:39-04
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101211999
توضیحات:
استودیو ورزش 2 عدد دی وی دی
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1395-07-25 12:30:00
مدت: 2:20:25-09
حجم فایل: 6553.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211472
توضیحات: گفتگو با محمد انصاری فرد