ونوس
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 23:00:00
مدت: 0:24:51-00
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212437
توضیحات: آرمان صفوی - میلاد کریمی
خاطرات مشترک
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-28 22:35:00
مدت: 0:33:00-10
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101212433
توضیحات: ویژه آیت الله مهدوی کنی
ماماهوت
کانال: شبکه 2
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-28 22:30:00
مدت: 0:34:24-02
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212613
توضیحات: تعصب
چرخ
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-28 22:30:00
مدت: 0:44:46-20
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212525
توضیحات: آرش برهمند
سربداران
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-28 22:30:00
مدت: 0:37:51-09
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212507
توضیحات: ق 6
روز رفتن
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-28 22:30:00
مدت: 0:43:25-18
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212505
توضیحات: ق 6
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 22:30:00
مدت: 0:23:25-19
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212439
توضیحات: سخنرانی آیت الله خامنه ای / پیرامون قیام و نهضت اباعبدالله ع / 5 مهر 1364
عصرانه
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 22:30:00
مدت: 0:42:38-10
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212429
توضیحات: محمد رضا سلگی
شابک
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 22:10:00
مدت: 0:19:09-00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 101212427
توضیحات: کتابخوانی
هنر عاشورایی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 22:00:00
مدت: 0:27:15-02
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212442
توضیحات:
قیام صحرا
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 22:00:00
مدت: 0:24:15-22
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212425
توضیحات: مستند
نیلو و فلندی
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-28 22:00:00
مدت: 0:21:41-18
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101212423
توضیحات: قلک کوچولوی پدر بزرگ
عصر خانواده
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 21:30:00
مدت: 0:46:56-18
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212615
توضیحات: الهه و سهیلا منصوریان سمیرمی
حادثه
کانال: شبکه 4
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-28 21:30:00
مدت: 0:45:32-03
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212527
توضیحات:
الفبا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 21:30:00
مدت: 0:29:03-02
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212435
توضیحات: آبجیرک /آب توت
گروه تجسس 3
کانال: شبکه 3
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-28 21:25:00
مدت: 0:42:31-08
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212421
توضیحات: بنگ تو مردی
اوج یادگیری
کانال: شبکه 2
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1395-07-28 21:00:00
مدت: 0:27:49-07
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212617
توضیحات:
فانوس
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 21:00:00
مدت: 0:13:34-06
حجم فایل: 637.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212529
توضیحات:
آفاق
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 21:00:00
مدت: 0:45:18-09
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212419
توضیحات: صدا سینک نیست
امروزی ها
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 21:00:00
مدت: 0:43:19-08
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212417
توضیحات: یاحا کاشانی