اخبار 20.30
کانال: شبکه 2
ژانر: اخبار
زمان پخش: 1395-08-01 00:00:00
مدت: 0:25:04-10
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101213591
توضیحات:
آب و جان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 23:30:00
مدت: 0:49:38-03
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212723
توضیحات:
مبارزه بدون مبارزه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 23:00:00
مدت: 0:25:13-05
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212720
توضیحات:
از لاک جیغ تا خدا
کانال: شبکه 2
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-30 22:00:00
مدت: 0:15:36-17
حجم فایل: 734.1 مگابایت
شماره مدیا: 101213597
توضیحات:
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 22:00:00
مدت: 0:59:17-17
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212717
توضیحات:
دلدادگان حسینی
کانال: شبکه 2
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-30 21:30:00
مدت: 0:34:51-00
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101213599
توضیحات: هیئت متوسلین به اهل بیت لندن
کینه تکفیر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 21:15:00
مدت: 0:46:42-18
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212712
توضیحات:
حادثه
کانال: شبکه 4
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-30 20:30:00
مدت: 0:43:16-23
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101213073
توضیحات:
همه برای یکی
کانال: شبکه 2
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1395-07-30 20:00:00
مدت: 1:25:37-20
حجم فایل: 3993.6 مگابایت
شماره مدیا: 101213601
توضیحات:
پارک های ملی آمریکا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 19:30:00
مدت: 0:49:27-00
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212705
توضیحات:
کودک و نوجوان
کانال: شبکه 2
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-30 18:30:00
مدت: 0:52:52-12
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101213607
توضیحات:
سخنرانی مذهبی
کانال: شبکه 2
ژانر: سخنرانی
زمان پخش: 1395-07-30 17:00:00
مدت: 0:38:27-15
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101213610
توضیحات: حجت الاسلام عالی
تاریخ به روایت تصویر
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 17:00:00
مدت: 0:23:33-09
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101213075
توضیحات: تکرار روم و یونان 1200قبل میلاد تا 200 قبل میلاد
تله تئاتر
کانال: شبکه 4
ژانر: تله تئاتر
زمان پخش: 1395-07-30 15:30:00
مدت: 1:12:29-00
حجم فایل: 3379.2 مگابایت
شماره مدیا: 101213087
توضیحات: خاموشی دریا
روزنه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-30 14:30:00
مدت: 0:40:11-03
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101213081
توضیحات: ناهنجاری های کمیاب ؛ ماهیچه ها ؛ تکرار
کودک و خردسال
کانال: شبکه 2
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-30 10:30:00
مدت: 0:49:22-08
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101213613
توضیحات:
چهار سوی علم
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-30 10:30:00
مدت: 0:47:18-13
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101213085
توضیحات: سیاره ای به نام مصر
طفلان مسلم
کانال: شبکه 2
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-30 09:30:00
مدت: 0:42:58-20
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101213618
توضیحات:
شگفتی های دنیای صنعت
کانال: شبکه 2
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 08:30:00
مدت: 0:42:28-06
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101213620
توضیحات: سد هاور
عبور از سرزمین آلامتو
کانال: شبکه 2
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 05:30:00
مدت: 0:24:48-20
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101213623
توضیحات: