12222
کانال: شبکه 1
ژانر:
زمان پخش: 1393-09-23 20:53:00
مدت: 0:25:40-18
حجم فایل: 586.4 مگابایت
شماره مدیا: 100986430
توضیحات:
1233
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-04 11:30:00
مدت: 0:44:49-21
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 100980416
توضیحات: هفته بسیج،دکتر غلام زاده اردبیلی،
127 ساعت
کانال: HD شبکه
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-03-09 02:30:00
مدت: 1:15:24-13
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101044886
توضیحات: سینمایی خارجی
12بهمن بازگشت امام خمینی به میهن
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-11-11 03:30:00
مدت: 00:49:00
حجم فایل: 980 مگابایت
شماره مدیا: 100564472
توضیحات: ب /2ق 1
12بهمن بازگشت امام خمینی به میهن
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-11-12 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100564304
توضیحات: سفارش گرفته نشود/ق 2
12تا 12
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-12-06 03:30:00
مدت: 00:37:00
حجم فایل: 740 مگابایت
شماره مدیا: 100098978
توضیحات: سفرنامه فجر
12راند بازی از نو
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1393-10-03 22:30:00
مدت: 1:26:47-20
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 100990040
توضیحات: موضوع ندارد
12سال بردگی
کانال: شبکه 1
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1393-09-21 18:15:00
مدت: 1:40:21-23
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 100986178
توضیحات: سینمایی خارجی
12فروردین
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-12 04:30:00
مدت: 00:22:00
حجم فایل: 440 مگابایت
شماره مدیا: 100441559
توضیحات: عباس سلیمی نمین /حسین شریعتمداری
12فروردین
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-01-12 04:30:00
مدت: 00:40:00
حجم فایل: 800 مگابایت
شماره مدیا: 100331624
توضیحات: جمشیدی /حجت الاسلام دکترمیر احمدی /سخنان امام خمینی
12فروردین
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-01-12 04:30:00
مدت: 00:17:00
حجم فایل: 340 مگابایت
شماره مدیا: 100221475
توضیحات: روزجمهوری اسلامی
13 آبان
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-08-11 19:15:00
مدت: 0:20:35-11
حجم فایل: 543.1 مگابایت
شماره مدیا: 101104792
توضیحات: اسناد منهدم شده در لانه جاسوسی
13 ساله ها
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-09-20 03:30:00
مدت: 00:16:00
حجم فایل: 320 مگابایت
شماره مدیا: 100130291
توضیحات: آیدین عبادی
13 ساله ها
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-10-07 03:30:00
مدت: 00:18:00
حجم فایل: 360 مگابایت
شماره مدیا: 100123386
توضیحات: امیرکوثرنیا:شطرنج باز
13 ساله ها
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-10-14 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100120123
توضیحات: تکرار 90/10/04
13 ساله ها 12:35
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-10-14 03:30:00
مدت: 00:18:00
حجم فایل: 360 مگابایت
شماره مدیا: 100120237
توضیحات: ملینا و روشنک :پژوهشگر
13 پیشگام
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-10-21 21:30:00
مدت: 0:21:53-08
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101127022
توضیحات: ق 4
13 پیشگام
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-10-17 21:30:00
مدت: 0:22:12-17
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101125969
توضیحات: ق 4
13 پیشگام
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-10-10 21:30:00
مدت: 0:25:01-18
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101123459
توضیحات: ق 3
13 پیشگام
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-10-03 21:30:00
مدت: 0:27:58-20
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101122208
توضیحات: ق 2
13 پیشگام
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-09-26 21:30:00
مدت: 0:25:36-09
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101119509
توضیحات: ق 1
13آبان 1358
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-08-12 03:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100592026
توضیحات:
13ساله ها
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-09-22 03:30:00
مدت: 00:22:00
حجم فایل: 440 مگابایت
شماره مدیا: 100129647
توضیحات: طاهره حسینی :قالیباف
13ساله ها
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-09-26 03:30:00
مدت: 00:20:00
حجم فایل: 400 مگابایت
شماره مدیا: 100127989
توضیحات: علی پنجه ای :روشندل :گوینده رادیو
13ساله ها
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-09-27 03:30:00
مدت: 00:19:00
حجم فایل: 380 مگابایت
شماره مدیا: 100127558
توضیحات: خانم رویا
13ساله ها
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-09-28 03:30:00
مدت: 00:19:00
حجم فایل: 380 مگابایت
شماره مدیا: 100126926
توضیحات: گل آرا گنجی:فیلمنامه نویس
13ساله ها
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-10-08 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100122646
توضیحات: تکرار90/10/7
13ساله ها
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-10-09 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100122268
توضیحات: تکرار90/9/30
13ساله ها
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-10-19 03:30:00
مدت: 00:19:00
حجم فایل: 380 مگابایت
شماره مدیا: 100117911
توضیحات: عبدی:چوپان/تکرار90/10/12
13ساله ها
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-10-20 03:30:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100117168
توضیحات: قائم مقامی:استادشطرنج/معززی نیا/عباس خسروجردی
13ساله ها 12:30
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-10-07 03:30:00
مدت: 00:17:00
حجم فایل: 340 مگابایت
شماره مدیا: 100123425
توضیحات: ابوالفضل یعقوب زاده:ناشنوای ممتاز
13ساله ها/سیزد ساله ها
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-10-06 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100123589
توضیحات: آریان کیوان نیا:طراح خودرو/تکرار90/10/1
13ساله ها01:00
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-10-10 03:30:00
مدت: 00:20:00
حجم فایل: 400 مگابایت
شماره مدیا: 100122128
توضیحات: پنجه ای:نابینا گوینده رادیو
13ساله ها03:10
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-10-10 03:30:00
مدت: 00:18:00
حجم فایل: 360 مگابایت
شماره مدیا: 100121817
توضیحات: امیرکوثری نیا:شطرنج باز
1408
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1392-09-14 02:30:00
مدت: 01:46:00
حجم فایل: 2120 مگابایت
شماره مدیا: 100902499
توضیحات:
141411
کانال: شبکه 5
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-09-09 18:50:00
مدت: 0:47:53-03
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 100981966
توضیحات: سفر دور و دراز جغد،
14147
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-07 09:00:00
مدت: 2:12:38-06
حجم فایل: 3481.6 مگابایت
شماره مدیا: 100981075
توضیحات:
1442تااوج ماه
کانال: شبکه 5
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-05-10 04:30:00
مدت: 00:23:00
حجم فایل: 460 مگابایت
شماره مدیا: 100512099
توضیحات:
1446/هزاروچهارصدوچهل وشش
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-03-13 04:30:00
مدت: 00:14:00
حجم فایل: 280 مگابایت
شماره مدیا: 100061322
توضیحات: حرف اول-آموزش/حجت الاسلام حسین روحی
15سال سفر اکتشافی به مناطق قطبی
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-12-10 03:30:00
مدت: 00:49:00
حجم فایل: 980 مگابایت
شماره مدیا: 100229963
توضیحات: ماموریت در سرزمین یخ ها
15سال سفراکتشافی به قطب
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-22 04:30:00
مدت: 00:52:00
حجم فایل: 1040 مگابایت
شماره مدیا: 100308329
توضیحات: آتشفشان یخی ارگوس
15سفراکتشافی مناطق قطبی
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-07 04:30:00
مدت: 00:47:00
حجم فایل: 940 مگابایت
شماره مدیا: 100302575
توضیحات: قطب جنوب
15گربه بازگوش
کانال: شبکه 2
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-01-03 14:30:00
مدت: 1:15:32-10
حجم فایل: 3584 مگابایت
شماره مدیا: 101148358
توضیحات:
16 روز
کانال: شبکه 3
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1402-01-08 06:20:29
مدت: 0:21:09-03
حجم فایل: 994.1 مگابایت
شماره مدیا: 101476363
توضیحات: بدون موضوع
16 روز
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 06:20:29
مدت: 0:21:19-21
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101476252
توضیحات: بدون موضوع
16 روز در نوفل لوشاتو
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 06:20:29
مدت: 0:34:40-02
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101483479
توضیحات: مستند
16000 شانزده
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-03-03 20:30:00
مدت: 0:36:11-18
حجم فایل: 979.7 مگابایت
شماره مدیا: 101043342
توضیحات: دکتر علیرضا بازارگان
16000 شانزده هزار، لطفا حذف گردد
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-03-04 21:00:00
مدت:
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101043786
توضیحات: دکتر علیرضا بزرگان
1612
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1389-07-25 03:30:00
مدت: 02:00:00
حجم فایل: 2400 مگابایت
شماره مدیا: 100028951
توضیحات: سینمایی/کارگردان :ولادیمبرخوتنینکو/فیلم:110/نقد:10
16:10 به وقت سردشت
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-07-07 00:00:00
مدت: 0:29:06-23
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101093412
توضیحات: بمباران سردشت در هفتم تیرماه 1366
16:10 به وقت سردشت حذف گردد
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-07-06 23:30:00
مدت:
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101093408
توضیحات:
16:10 به وقت سردشت حذف گردد
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-07-07 00:00:00
مدت: 0:29:03-04
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101093170
توضیحات:
16:10 به وقت سردشت حذف گردد
کانال:
ژانر:
زمان پخش: 1394-07-07 00:00:00
مدت: 0:29:03-04
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101093173
توضیحات:
16زمستان تابهار
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-10 03:30:00
مدت: 00:23:00
حجم فایل: 460 مگابایت
شماره مدیا: 100459763
توضیحات: دوران انقلاب /حجت الاسلام ناطق نوری
16زمستان تابهار
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-13 03:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100458926
توضیحات: باروتی /علی مردانی /رحیمیان
17 هزار روزبعد
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-11-18 03:30:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100105575
توضیحات:
1700 روز بعد
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-11-24 03:30:00
مدت: 00:26:00
حجم فایل: 520 مگابایت
شماره مدیا: 100103568
توضیحات: انقلاب وتاثیرات آن برجها ن کنونی
17000روز بعد
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-11-17 03:30:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100106043
توضیحات: بررسی انقلاب
17شهریور 1357
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-06-17 23:00:00
مدت: 0:09:13-09
حجم فایل: 243.3 مگابایت
شماره مدیا: 101084426
توضیحات: جمعه سیاه
17هزار روز بعد
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-11-19 03:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100105083
توضیحات: انقلاب وتاثیرات آن برجهان
17هزار روز بعد 17:10
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-11-13 03:30:00
مدت: 00:24:00
حجم فایل: 480 مگابایت
شماره مدیا: 100107496
توضیحات: سید مجتبی ثمره هاشمی
17هزارروز بعد 17:15
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-11-23 03:30:00
مدت: 00:26:00
حجم فایل: 520 مگابایت
شماره مدیا: 100104202
توضیحات: ویژه دهه فجر
17هزارروزبعد
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-11-15 03:30:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100106649
توضیحات: انقلاب وتاثیرات آن برجهان کنونی
17هزارروزبعد
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-11-16 03:30:00
مدت: 00:26:00
حجم فایل: 520 مگابایت
شماره مدیا: 100106175
توضیحات: منوچهرتسلیمی
17هزارروزبعد
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-11-20 03:30:00
مدت: 00:26:00
حجم فایل: 520 مگابایت
شماره مدیا: 100104808
توضیحات: پیروزی انقلاب اسلامی برای دنیای غرب/دکتریزدی
18 بی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-06-13 01:30:00
مدت: 0:45:18-07
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101200889
توضیحات:
18 بی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-06-21 21:15:00
مدت: 0:14:59-20
حجم فایل: 704.7 مگابایت
شماره مدیا: 101202391
توضیحات: دکتر بابک عباسپور :مدیر ارشد پروژه
180درجه به سمت جنوب
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-03-26 04:30:00
مدت: 01:10:00
حجم فایل: 1400 مگابایت
شماره مدیا: 100195476
توضیحات: مکزیکو/پاتاگونیا/جف جانسون
180درجه به سمت جنوب
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1392-10-27 06:00:00
مدت: 01:10:00
حجم فایل: 1400 مگابایت
شماره مدیا: 100195478
توضیحات: مکزیکو/پاتاگونیا/جف جانسون
19 دی
کانال: شبکه 4
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1402-01-08 06:20:29
مدت: 0:37:38-13
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101486637
توضیحات:
19دی ماه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-10-21 03:30:00
مدت: 00:37:00
حجم فایل: 740 مگابایت
شماره مدیا: 100116982
توضیحات: سخنرانی امام (ره)در مسجدشیخ انصاری نجف
2 روز تا ماندن
کانال: شبکه 3
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1402-01-08 06:20:29
مدت: 1:12:16-02
حجم فایل: 3379.2 مگابایت
شماره مدیا: 101318329
توضیحات: سینمایی
2 ماه شمسی
کانال: شبکه 1
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1402-01-08 06:20:29
مدت: 1:40:23-13
حجم فایل: 4710.4 مگابایت
شماره مدیا: 101399801
توضیحات: سینمایی
20*10
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-02-05 04:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100435219
توضیحات: دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
20*10
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-02-07 04:30:00
مدت: 00:26:00
حجم فایل: 520 مگابایت
شماره مدیا: 100434652
توضیحات: دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
20*10
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-02-09 04:30:00
مدت: 00:26:00
حجم فایل: 520 مگابایت
شماره مدیا: 100433770
توضیحات: ویژه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
20*10
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-02-12 04:30:00
مدت: 00:26:00
حجم فایل: 520 مگابایت
شماره مدیا: 100432838
توضیحات: ویژه انتخابات /دکتراشرافی /ق 4
20*10
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-02-14 04:30:00
مدت: 00:26:00
حجم فایل: 520 مگابایت
شماره مدیا: 100432368
توضیحات: زهراحقیقت جو
20*10
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-02-19 04:30:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100430799
توضیحات: دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری /مهاجری
20*10
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-02-21 04:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100430076
توضیحات: انتخابات ریاست جمهوری /خانم زهرانژادبهرام