//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/22:35
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-26 04:30:00
مدت: 03:06:00
حجم فایل: 3720 مگابایت
شماره مدیا: 100307040
توضیحات: آفریقای جنوبی - اروگوئه/روی یک dvd
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/23:30
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-02 04:30:00
مدت: 02:17:00
حجم فایل: 2740 مگابایت
شماره مدیا: 100304166
توضیحات: آلمان-غنا
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/2:00
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-02 04:30:00
مدت: 01:33:00
حجم فایل: 1860 مگابایت
شماره مدیا: 100304403
توضیحات: نیجریه-کره جنوبی
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام15:25
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-24 04:30:00
مدت: 02:27:00
حجم فایل: 2940 مگابایت
شماره مدیا: 100307788
توضیحات: هلند-دانمارک/داودمه آبادی/پیروانی/ترک1و2و3و4
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام17:25
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-08 04:30:00
مدت: 03:20:00
حجم فایل: 4000 مگابایت
شماره مدیا: 100302281
توضیحات: ژاپن-پاراگوئه/1حلقهDVD
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام22:30
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-08 04:30:00
مدت: 03:20:00
حجم فایل: 4000 مگابایت
شماره مدیا: 100302245
توضیحات: اسپانیا-پرتغال
//جام جهانی2010/یک جهانی یک جام/22:15
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-30 04:30:00
مدت: 03:20:00
حجم فایل: 4000 مگابایت
شماره مدیا: 100305386
توضیحات: روی1حلقه DVD/ساحل عاج- برزیل/کارشناسان:رضایی/مرادی
//یک جهان یک جهان /جام جهانی 2010
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-01 04:30:00
مدت: 02:36:00
حجم فایل: 3120 مگابایت
شماره مدیا: 100304469
توضیحات: آرژانتین -یونان
0.
کانال: پکیج سریالی
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-02-24 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100429077
توضیحات:
000000حذف شود
کانال: شبکه 5
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1393-12-27 17:00:00
مدت: 1:27:33-13
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101019424
توضیحات: سینمایی خارجی حذف شود
000000پ حذف شود
کانال: شبکه 1
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-01-01 09:44:00
مدت: 2:06:36-18
حجم فایل: 3379.2 مگابایت
شماره مدیا: 101021469
توضیحات: حذف شود
00289
کانال: شبکه 3
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1402-03-19 05:33:47
مدت: 1:39:13-15
حجم فایل: 4710.4 مگابایت
شماره مدیا: 101456349
توضیحات: نیوکاسل آرسنال
01 راه برای ذله کردن پدر و مادر
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1402-03-19 05:33:47
مدت: 0:19:29-14
حجم فایل: 916.1 مگابایت
شماره مدیا: 101409532
توضیحات: ق 11
1 2 3 4 مسابقه
کانال: شبکه 4
ژانر: تفریحات، سرگرمی و مسابقات
زمان پخش: 1402-03-19 05:33:47
مدت: 1:03:09-13
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101444821
توضیحات:
1 2 3 4 مسابقه
کانال: شبکه 4
ژانر: تفریحات، سرگرمی و مسابقات
زمان پخش: 1402-03-19 05:33:47
مدت: 0:20:36-20
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101450418
توضیحات:
1 2 3 4 مسابقه
کانال: شبکه 4
ژانر: تفریحات، سرگرمی و مسابقات
زمان پخش: 1402-03-19 05:33:47
مدت: 0:58:57-22
حجم فایل: 3174.4 مگابایت
شماره مدیا: 101467697
توضیحات:
1 2 3 4 مسابقه
کانال: شبکه 4
ژانر: تفریحات، سرگرمی و مسابقات
زمان پخش: 1402-03-19 05:33:47
مدت: 0:58:32-02
حجم فایل: 3072 مگابایت
شماره مدیا: 101467766
توضیحات:
1 2 3 خنده
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1402-03-19 05:33:47
مدت: 0:21:25-08
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101474993
توضیحات: طنز
1 2 3 خنده
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1402-03-19 05:33:47
مدت: 0:19:56-10
حجم فایل: 937.1 مگابایت
شماره مدیا: 101476064
توضیحات: طنز
1 2 3 خنده
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1402-03-19 05:33:47
مدت: 0:20:40-05
حجم فایل: 971.4 مگابایت
شماره مدیا: 101476054
توضیحات: طنز