4 نما
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-10-11 20:30:00
مدت: 0:28:34-05
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101123687
توضیحات: کفش
4 نما
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-10-10 19:30:00
مدت: 0:25:01-16
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101123685
توضیحات: حباب
4 نما
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-10-09 18:30:00
مدت: 0:32:11-24
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101123683
توضیحات: دریک بازار ایرانی
4 نما
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-10-06 21:00:00
مدت: 0:28:41-10
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101122783
توضیحات: جای مناسب
4 نما
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-10-04 22:00:00
مدت: 0:25:53-10
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101121821
توضیحات: سوراخ سیاه
4076
کانال: شبکه 4
ژانر:
زمان پخش: 1395-03-30 19:30:00
مدت: 0:28:13-04
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101175384
توضیحات:
40دقیقه بدون قضاوت
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-04-05 04:30:00
مدت: 00:36:00
حجم فایل: 720 مگابایت
شماره مدیا: 100191817
توضیحات:
40دقیقه بدون قضاوت
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-04-05 04:30:00
مدت: 00:36:00
حجم فایل: 720 مگابایت
شماره مدیا: 100192054
توضیحات: رحیم نوروزی /امیر : فروشنده کلیه
40دقیقه بدون قضاوت
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-04-06 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100191631
توضیحات: تکرار90/4/5
40دقیقه بدون قضاوت
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-04-07 04:30:00
مدت: 00:39:00
حجم فایل: 780 مگابایت
شماره مدیا: 100191352
توضیحات: روناک یونسی/بیماریHIV /گفتگوباالهام مبتلابه ایدز
40دقیقه بدون قضاوت
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-04-12 04:30:00
مدت: 00:42:00
حجم فایل: 840 مگابایت
شماره مدیا: 100189648
توضیحات:
40دقیقه بدون قضاوت
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-04-12 04:30:00
مدت: 00:42:00
حجم فایل: 840 مگابایت
شماره مدیا: 100189705
توضیحات: مهرداد ضیایی /جابر کارتن خواب
40دقیقه بدون قضاوت
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-04-13 04:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100189104
توضیحات: سیما تیرانداز /پسر افغانی /بچه های کار
40دقیقه بدون قضاوت
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-04-13 04:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100189321
توضیحات:
40دقیقه بدون قضاوت
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-04-16 04:30:00
مدت: 00:39:00
حجم فایل: 780 مگابایت
شماره مدیا: 100187972
توضیحات:
40دقیقه بدون قضاوت
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-04-18 04:30:00
مدت: 00:38:00
حجم فایل: 760 مگابایت
شماره مدیا: 100187567
توضیحات:
40دقیقه بدون قضاوت
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-04-20 04:30:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100186839
توضیحات: حضور:زیبا بروفه
444 روز
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-08-14 02:30:00
مدت: 0:50:38-20
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101105683
توضیحات:
44دقیقه
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1388-05-15 04:30:00
مدت: 01:20:00
حجم فایل: 1600 مگابایت
شماره مدیا: 100033310
توضیحات: سینمایی /خارجی
47 رونین
کانال: شبکه 4
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-05-19 15:30:00
مدت: 2:01:00-22
حجم فایل: 2969.6 مگابایت
شماره مدیا: 101072696
توضیحات: سینمایی خارجی
47رونین
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1390-05-02 04:30:00
مدت: 02:03:00
حجم فایل: 2460 مگابایت
شماره مدیا: 100025315
توضیحات: سینمایی
47رونین
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1392-04-09 15:30:00
مدت: 02:03:00
حجم فایل: 2460 مگابایت
شماره مدیا: 100025313
توضیحات: سینمایی
48 ساعته
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-10-05 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100250408
توضیحات: مجموعه /تکرار 89/10/9
48 ساعته
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-10-08 03:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100249177
توضیحات: مجموعه ایرانی
48ساعته
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-23 04:30:00
مدت: 00:36:00
حجم فایل: 720 مگابایت
شماره مدیا: 100307902
توضیحات: مجموعه خارجی /ق1 /یک زندگی بهتر
48ساعته
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-30 04:30:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100305383
توضیحات: مجموعه خارجی/مسئله شجاعت/ق2
48ساعته
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-31 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100305119
توضیحات: تکرار89/3/30
48ساعته
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-06 04:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100303063
توضیحات: مجموعه خارجی/دنیای آینده
48ساعته
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-06-21 04:30:00
مدت: 00:39:00
حجم فایل: 780 مگابایت
شماره مدیا: 100281745
توضیحات: مجموعه خارجی/عمل ناجوانمردانه
48ساعته
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-10-09 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100248856
توضیحات: مجموعه خارجی/تکرار 89/10/08
4=1+2
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1393-02-24 01:30:00
مدت: 01:32:00
حجم فایل: 1840 مگابایت
شماره مدیا: 100948051
توضیحات:
4در4
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-02-12 04:30:00
مدت: 00:55:00
حجم فایل: 1100 مگابایت
شماره مدیا: 100210728
توضیحات: مسابقه /تکرار شب قبل ولی ضبط شد/دانشگاه تهران /دانشگاه سمنان
4در4
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-02-18 04:30:00
مدت: 00:50:00
حجم فایل: 1000 مگابایت
شماره مدیا: 100208533
توضیحات: دانشگاه علوم تحقیقات /دانشگاه شیراز
4در4
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-02-22 04:30:00
مدت: 00:56:00
حجم فایل: 1120 مگابایت
شماره مدیا: 100207181
توضیحات: مسابقه /دانشگاه گیلان /دانشگاه زنجان
4در4
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-03-01 04:30:00
مدت: 00:56:00
حجم فایل: 1120 مگابایت
شماره مدیا: 100204085
توضیحات: مسابقه /دانشگاه شهیدباهنرکرمان/دانشگاه گیلان
4در4
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-03-02 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100203500
توضیحات: مسابقه /تکرار90/3/1
4در4
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-03-08 04:30:00
مدت: 01:00:00
حجم فایل: 1200 مگابایت
شماره مدیا: 100201707
توضیحات: مسابقه /دانشگاه سمنان/دانشگاه بیرجند
4در4
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-03-26 04:30:00
مدت: 01:09:00
حجم فایل: 1380 مگابایت
شماره مدیا: 100195384
توضیحات: مسابقه پایانی/دانشگاه شیراز/دانشگاه بیرجند
4در4
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-03-27 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100195108
توضیحات: مسابقه/تکرار90/3/26
4دکتر سلام
کانال: شبکه 1
ژانر: علمی
زمان پخش: 1391-09-30 01:30:00
مدت: 00:03:00
حجم فایل: 60 مگابایت
شماره مدیا: 100806914
توضیحات:
4نما
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-10-08 21:30:00
مدت: 0:32:08-12
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101123110
توضیحات: در یک بازار ایرانی
4نما
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-10-03 22:00:00
مدت: 0:24:41-10
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101121529
توضیحات: انیمیشن
5 حلقه المپیک 16:00
کانال: شبکه 5
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-05-13 04:30:00
مدت: 00:27:00
حجم فایل: 540 مگابایت
شماره مدیا: 100041027
توضیحات:
5 حلقه المپیک 9:05
کانال: شبکه 5
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-05-13 04:30:00
مدت: 00:20:00
حجم فایل: 400 مگابایت
شماره مدیا: 100041024
توضیحات:
5 کیلومتر تا بهشت
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-05-10 04:30:00
مدت: 00:36:00
حجم فایل: 720 مگابایت
شماره مدیا: 100179661
توضیحات: ق1 /مجموعه ایرانی
500 گل برتر
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1392-05-12 23:25:00
مدت: 00:14:00
حجم فایل: 280 مگابایت
شماره مدیا: 100891379
توضیحات:
500گل
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1392-04-15 23:10:00
مدت: 00:13:00
حجم فایل: 260 مگابایت
شماره مدیا: 100891377
توضیحات:
500گل برتر
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1392-05-05 23:00:00
مدت: 00:12:00
حجم فایل: 240 مگابایت
شماره مدیا: 100891381
توضیحات:
50قدم آخر
کانال: شبکه 2
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1394-01-03 22:00:00
مدت: 1:35:02-08
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101021608
توضیحات: سینمایی ایرانی ، بازیگران ، بابک حمیدیان ، طناز طباطبایی، کارگردان ، کیومرث پور احمد
53 نفر
کانال: شبکه 1
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1393-11-15 04:40:00
مدت: 1:33:57-13
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101004038
توضیحات: سینمایی ایرانی
55 درجه شمالی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-08-14 03:30:00
مدت: 00:38:00
حجم فایل: 760 مگابایت
شماره مدیا: 100145084
توضیحات: مجموعه خارجی
55 درجه شمالی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-08-21 03:30:00
مدت: 00:42:00
حجم فایل: 840 مگابایت
شماره مدیا: 100142460
توضیحات: مجموعه خارجی
55 درجه شمالی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-09-26 03:30:00
مدت: 00:43:00
حجم فایل: 860 مگابایت
شماره مدیا: 100128028
توضیحات: مجموعه خارجی
55 درجه شمالی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-10-05 03:30:00
مدت: 00:40:00
حجم فایل: 800 مگابایت
شماره مدیا: 100124286
توضیحات: مجموعه خارجی
55 درجه شمالی - قسمت1
کانال: شبکه 2
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1392-03-26 06:30:00
مدت: 00:36:00
حجم فایل: 720 مگابایت
شماره مدیا: 100874260
توضیحات:
55درجه شمالی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-23 03:30:00
مدت: 00:36:00
حجم فایل: 720 مگابایت
شماره مدیا: 100154081
توضیحات: مجموعه خارجی/آخربرنامه اضافه ضبط شده
55درجه شمالی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-07-30 03:30:00
مدت: 00:37:00
حجم فایل: 740 مگابایت
شماره مدیا: 100151203
توضیحات: مجموعه خارجی
55درجه شمالی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-08-07 03:30:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100148139
توضیحات: مجموعه خارجی
55درجه شمالی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-08-15 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100144796
توضیحات: تکرار90/8/14
55درجه شمالی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-09-05 03:30:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100136870
توضیحات: مجموعه خارجی
55درجه شمالی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-09-28 03:30:00
مدت: 00:36:00
حجم فایل: 720 مگابایت
شماره مدیا: 100127009
توضیحات: مجموعه خارجی
55درجه شمالی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-10-01 03:30:00
مدت: 00:43:00
حجم فایل: 860 مگابایت
شماره مدیا: 100125836
توضیحات: مجموعه خارجی
55درجه شمالی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-10-03 03:30:00
مدت: 00:37:00
حجم فایل: 740 مگابایت
شماره مدیا: 100124999
توضیحات: مجموعه خارجی
55درجه شمالی
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-10-08 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100122911
توضیحات: برای سفارش به تکرارروزبعدمراجعه شود/ق آخر
57
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:21:13
مدت: 0:57:14-00
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101395130
توضیحات: امیر سرتیپ دوم مسعود بختیاری
57
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:21:13
مدت: 0:54:42-11
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101395137
توضیحات: سردار محسن رفیقدوست
57
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:21:13
مدت: 0:54:19-05
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101395461
توضیحات: سرهنگ حسین ناظوری
57
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:21:13
مدت: 0:51:45-24
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101395976
توضیحات: آقای بایرامی
57
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:21:13
مدت: 0:54:40-07
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101399645
توضیحات: گلعلی بابایی
57
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:21:13
مدت: 0:55:05-10
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101426928
توضیحات: گفتگو
57
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:21:13
مدت: 0:55:00-05
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101426926
توضیحات: دکتر شیخ الاسلام
57
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:21:13
مدت: 0:52:31-13
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101443279
توضیحات: گفتگو
57
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:21:13
مدت: 0:47:47-20
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101471306
توضیحات: محمد حسین نیرومند - مهدی نقویان
57
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:21:13
مدت: 0:50:38-20
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101473046
توضیحات: جشنوارع فیلم عمار - محمد حسین نیرومند - نوید تنظیفیان
57
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:21:13
مدت: 0:55:12-00
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101500379
توضیحات: حجت الاسلام جواد آملی نسب
57
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:21:13
مدت: 0:56:12-12
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101503837
توضیحات: حمید رضا مقدم فر
57
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:21:13
مدت: 0:53:32-08
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101398627
توضیحات: ابوالفضل حسن بیگی
575روزالتهاب
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-02 04:30:00
مدت: 00:14:00
حجم فایل: 280 مگابایت
شماره مدیا: 100315476
توضیحات: عملیات بیت المقدس/ق2/اجرای عملیات
575روزالتهاب /ق 3
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-03-04 04:30:00
مدت: 00:21:00
حجم فایل: 420 مگابایت
شماره مدیا: 100531235
توضیحات: فتح خرمشهر/بابرنامه شب قبل روی یک ترک است
578 روز
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-07-05 00:30:00
مدت: 0:27:17-12
حجم فایل: 738.5 مگابایت
شماره مدیا: 101092217
توضیحات: شکست حصر آبادان و آزاد سازی خرمشهر