کانال: شبکه پویا
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-02-27 01:30:00
مدت: 1:25:58-02
حجم فایل: 3993.6 مگابایت
شماره مدیا: 101040633
توضیحات: کارتون سینمایی خارجی
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-04-19 22:30:00
مدت: 2:00:56-18
حجم فایل: 5734.4 مگابایت
شماره مدیا: 101061560
توضیحات: کارگردان : سید عبدالرضا نواب صفوی
کانال: شبکه قرآن
ژانر:
زمان پخش: 1394-05-06 04:00:00
مدت: 0:19:44-10
حجم فایل: 534.1 مگابایت
شماره مدیا: 101067966
توضیحات: تکرار
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-07-21 13:15:00
مدت: 0:09:46-22
حجم فایل: 459.6 مگابایت
شماره مدیا: 101098644
توضیحات: مزرعه چاقاله
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1394-09-11 20:30:00
مدت: 1:27:34-21
حجم فایل: 4096 مگابایت
شماره مدیا: 101113931
توضیحات:
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-23 20:50:00
مدت: 0:23:50-16
حجم فایل: 613 مگابایت
شماره مدیا: 101117938
توضیحات: دوباره کات بخورد دو برنامه هست
کانال:
ژانر:
زمان پخش: 1402-07-10 07:30:58
مدت:
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 0
توضیحات:
کانال:
ژانر:
زمان پخش: 1393-07-26 05:45:00
مدت: 0.07994212962963
حجم فایل: 9113.6 مگابایت
شماره مدیا: 100966020
توضیحات:
کانال: شبکه 3
ژانر:
زمان پخش: 1393-09-10 14:20:00
مدت: 0:29:10-12
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 100981712
توضیحات:
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-06 18:50:00
مدت: 0:22:44-12
حجم فایل: 600.1 مگابایت
شماره مدیا: 100990828
توضیحات: ورزشی
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-01-14 14:00:00
مدت: 0:40:59-04
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101152652
توضیحات:
کانال:
ژانر:
زمان پخش: 1395-02-19 20:30:00
مدت:
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101161651
توضیحات:
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-02-08 23:00:00
مدت: 0:22:58-24
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101159127
توضیحات: همسر شهید طیبی سرشکی
کانال:
ژانر:
زمان پخش: 1395-03-12 02:30:00
مدت:
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101171145
توضیحات:
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1395-03-07 16:30:00
مدت: 0:44:33-09
حجم فایل: 6041.6 مگابایت
شماره مدیا: 101167581
توضیحات: بررسی لیگ یک فوتبال
کانال:
ژانر:
زمان پخش: 1395-04-01 06:40:00
مدت: 2:10:04-10
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101175619
توضیحات: حذف گردد
کانال: شبکه 3
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1395-04-04 14:00:00
مدت:
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101176534
توضیحات: سینمایی ایرانی
کانال: شبکه 1
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1395-04-29 05:00:00
مدت: 1:19:48-16
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101183416
توضیحات: سینمایی خارجی
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1402-07-10 07:30:58
مدت: 0:40:00-07
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101491411
توضیحات: ق 21
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1402-07-10 07:30:58
مدت: 0:12:13-15
حجم فایل: 574.5 مگابایت
شماره مدیا: 101481400
توضیحات: ق 92 چطور یک جیرجیرک بگیریم
کانال: شبکه 4
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1402-07-10 07:30:58
مدت: 0:31:21-18
حجم فایل: 848.8 مگابایت
شماره مدیا: 101380428
توضیحات:
کانال: شبکه 5
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1402-07-10 07:30:58
مدت: 0:40:20-05
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101468801
توضیحات:
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-07-10 07:30:58
مدت: 0:21:00-17
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101505390
توضیحات:
(1408هزاروچهارصدوهشت )‏
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-01-09 04:30:00
مدت: 02:09:00
حجم فایل: 2580 مگابایت
شماره مدیا: 100548352
توضیحات: سینما/4خارجی /نقداول /15فیلم /98نقدآخر16
(1408هزاروچهارصدوهشت /)‏فیلم 104
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-02-22 04:30:00
مدت: 02:50:00
حجم فایل: 3400 مگابایت
شماره مدیا: 100429791
توضیحات: سینمااقتباس /نقداول مشکل صدادارد/نقدآخر25
.
کانال: پکیج سریالی
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-02-22 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100429653
توضیحات:
.
کانال: پکیج سریالی
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-05-24 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100401532
توضیحات:
... از شلمچه تا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-07-10 07:30:58
مدت: 0:20:29-13
حجم فایل: 554.4 مگابایت
شماره مدیا: 101432358
توضیحات:
... و دیگر هیچ نبود
کانال: شبکه افق
ژانر:
زمان پخش: 1394-08-01 00:00:00
مدت: 0:28:44-09
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101101343
توضیحات: داستانی
......................ــــــــ
کانال: پکیج سریالی
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-08-25 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100373401
توضیحات:
//جام جهانی 2010 /یک جام یک جهان 18:30
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-22 04:30:00
مدت: 02:09:00
حجم فایل: 2580 مگابایت
شماره مدیا: 100308383
توضیحات: ترک 1و2/آرژانتین - نیجریه
//جام جهانی 2010 /یک جهان یک جام 15:20
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-22 04:30:00
مدت: 02:10:00
حجم فایل: 2600 مگابایت
شماره مدیا: 100308380
توضیحات: کره جنوبی- یونان /کارشناسها:آقای تقوی/مهاجر
//جام جهانی 2010 /یک جهان یک جام 15:20
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-23 04:30:00
مدت: 02:44:00
حجم فایل: 3280 مگابایت
شماره مدیا: 100307896
توضیحات: الجزایر- اسلوونی
//جام جهانی 2010 /یک جهان یک جام 18:15
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-23 04:30:00
مدت: 02:06:00
حجم فایل: 2520 مگابایت
شماره مدیا: 100307899
توضیحات: ترک 1و2و3/غنا- صربستان
//جام جهانی 2010 /یک جهان یک جام 22:20
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-22 04:30:00
مدت: 03:15:00
حجم فایل: 3900 مگابایت
شماره مدیا: 100308392
توضیحات: آمریکا- انگلیس
//جام جهانی 2010 /یک جهان یک جام 22:20
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-23 04:30:00
مدت: 03:25:00
حجم فایل: 4100 مگابایت
شماره مدیا: 100307905
توضیحات: آلمان- استرالیا/مهمان:عزیزی/افاضلی
//جام جهانی 2010 /یک جهان یک جام 22:30
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-21 04:30:00
مدت: 03:01:00
حجم فایل: 3620 مگابایت
شماره مدیا: 100308692
توضیحات: اروگوئه - فرانسه/امیر حاج رضایی/دکتر مهرزاد حمیدی
//جام جهانی 2010 /یک جهان یک جام / 16:30
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-21 04:30:00
مدت: 03:41:00
حجم فایل: 4420 مگابایت
شماره مدیا: 100308830
توضیحات: آفریقای جنوبی -مکزیک/افشین پیروانی/دیدار افتتاحیه جام جهانی
//جام جهانی 2010 /یک جهان یک جام /17:32
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-03 04:30:00
مدت: 02:40:00
حجم فایل: 3200 مگابایت
شماره مدیا: 100303869
توضیحات: ایتالیا -اسلواکی /نصیرزاده -حاج رضایی
//جام جهانی 2010 یک جهان یک جام 22:20 ترک1و2
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-15 04:30:00
مدت: 03:00:00
حجم فایل: 3600 مگابایت
شماره مدیا: 100300226
توضیحات: هلند/اروگوئه /کارشنا س:امیرحسین پیروانی(نیمه نهایی)
//جام جهانی 2010/بک جهان یک جام 8:55
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-05 04:30:00
مدت: 00:36:00
حجم فایل: 720 مگابایت
شماره مدیا: 100303350
توضیحات: جام جهانی2010آفریقای جنوبی/کره شمالی -ساحا عاج
//جام جهانی 2010/یک جهان یک جام
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-01 04:30:00
مدت: 02:40:00
حجم فایل: 3200 مگابایت
شماره مدیا: 100304466
توضیحات: آفریقای جنوبی -فرانسه
//جام جهانی 2010/یک جهان یک جام 22:20
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-07 04:30:00
مدت: 03:13:00
حجم فایل: 3860 مگابایت
شماره مدیا: 100302767
توضیحات: جام جهانی آفریقای جنوبی2010/برزیل - شیلی
//جام جهانی 2010/یک جهان یک جام / 1:00
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-04 04:30:00
مدت: 01:30:00
حجم فایل: 1800 مگابایت
شماره مدیا: 100303632
توضیحات: هلند -نیجریه /ترک 1و2
//جام جهانی 2010/یک جهان یک جام /10:25
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-04 04:30:00
مدت: 00:58:00
حجم فایل: 1160 مگابایت
شماره مدیا: 100303707
توضیحات: پاراگوئه -نیوزیلند/پخش خلاصه و باتاخیر
//جام جهانی 2010/یک جهان یک جام /15:25
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-31 04:30:00
مدت: 02:23:00
حجم فایل: 2860 مگابایت
شماره مدیا: 100305125
توضیحات: پرتغال - کره شمالی /کارشناس :محمدانصاری فر
//جام جهانی 2010/یک جهان یک جام /17:25
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-04 04:30:00
مدت: 02:28:00
حجم فایل: 2960 مگابایت
شماره مدیا: 100303623
توضیحات: پرتغال -برزیل
//جام جهانی 2010/یک جهان یک جام /18:15ترک 1و2
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-25 04:30:00
مدت: 02:12:00
حجم فایل: 2640 مگابایت
شماره مدیا: 100307307
توضیحات: آفریقای جنوبی /ساحل عاج- پرتقال/
//جام جهانی 2010/یک جهان یک جام /18:20
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-28 04:30:00
مدت: 01:52:00
حجم فایل: 2240 مگابایت
شماره مدیا: 100306287
توضیحات: امریکا - اسلوونی
//جام جهانی 2010/یک جهان یک جام /1:00
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-03 04:30:00
مدت: 01:47:00
حجم فایل: 2140 مگابایت
شماره مدیا: 100303836
توضیحات: صربستان /استرالیا
//جام جهانی 2010/یک جهان یک جام /22:00
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-28 04:30:00
مدت: 03:24:00
حجم فایل: 4080 مگابایت
شماره مدیا: 100306293
توضیحات: انگلیس - الجزایر/نصیرزاده /امیرحسین پیروانی
//جام جهانی 2010/یک جهان یک جام /22:10
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-31 04:30:00
مدت: 03:23:00
حجم فایل: 4060 مگابایت
شماره مدیا: 100305134
توضیحات: هندوراس - اسپانیا
//جام جهانی 2010/یک جهان یک جام /22:15
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-25 04:30:00
مدت: 03:31:00
حجم فایل: 4220 مگابایت
شماره مدیا: 100307319
توضیحات: کره شمالی -برزیل /کارشناسان :هوشنگ نصیر زاده /مرتضی محصص /دکتر صدر
//جام جهانی 2010/یک جهان یک جام /22:15
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-19 04:30:00
مدت: 02:54:00
حجم فایل: 3480 مگابایت
شماره مدیا: 100299264
توضیحات: آلمان - اروگوئه
//جام جهانی 2010/یک جهان یک جام /22:20
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-27 04:30:00
مدت: 03:11:00
حجم فایل: 3820 مگابایت
شماره مدیا: 100306380
توضیحات: فرانسه - مکزیک /نصیرزاده - مرتضی محصص
//جام جهانی 2010/یک جهان یک جام /22:35
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-03 04:30:00
مدت: 02:00:00
حجم فایل: 2400 مگابایت
شماره مدیا: 100303875
توضیحات: ژاپن -دانمارک
//جام جهانی 2010/یک جهان یک جام /ساعت 15:30
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-27 04:30:00
مدت: 02:13:00
حجم فایل: 2660 مگابایت
شماره مدیا: 100306368
توضیحات: کره جنوبی - آرژانتین
//جام جهانی 2010/یک جهان یک جام 15:25
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-25 04:30:00
مدت: 02:17:00
حجم فایل: 2740 مگابایت
شماره مدیا: 100307304
توضیحات: آفریقای جنوبی /اسلوواکی -نیوزیلند
//جام جهانی 2010/یک جهان یک جام/17:32
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-06 04:30:00
مدت: 02:40:00
حجم فایل: 3200 مگابایت
شماره مدیا: 100303051
توضیحات: آلمان - انگلیس /ترک 1و2
//جام جهانی 2010/یک جهان یک جام/18:17
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-27 04:30:00
مدت: 02:02:00
حجم فایل: 2440 مگابایت
شماره مدیا: 100306374
توضیحات: یونان - نیجریه
//جام جهانی 2010/یک جهان یک جام/22:15
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-06 04:30:00
مدت: 03:15:00
حجم فایل: 3900 مگابایت
شماره مدیا: 100303060
توضیحات: آرژانتین -مکزیک /عبدا... مهاجر
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام 17:30
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-07 04:30:00
مدت: 02:40:00
حجم فایل: 3200 مگابایت
شماره مدیا: 100302764
توضیحات: روی 1DVD/هلند- اسلواکی
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام 18:10
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-30 04:30:00
مدت: 02:07:00
حجم فایل: 2540 مگابایت
شماره مدیا: 100305380
توضیحات: ترک 1و2/فوتبال جام جهانی2010/روی1DVD/ایتالیا- نیوزیلند
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام 22:20
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-05 04:30:00
مدت: 03:16:00
حجم فایل: 3920 مگابایت
شماره مدیا: 100303383
توضیحات: فوتبال جام جهانی2010آفریقای جنوبی/غنا- آمریکا
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام / 22:25
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-04 04:30:00
مدت: 02:23:00
حجم فایل: 2860 مگابایت
شماره مدیا: 100303629
توضیحات: اسپانیا-شیلی /کارشناس مهمان :مرتضی محصص /ترک 1و2
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام /15:30
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-30 04:30:00
مدت: 02:23:00
حجم فایل: 2860 مگابایت
شماره مدیا: 100305377
توضیحات: روی ترک1و2/فوتبال جام جهانی 2010/پاراگوئه -اسلوواکی/روی 1DVD
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام /18:15
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-31 04:30:00
مدت: 02:15:00
حجم فایل: 2700 مگابایت
شماره مدیا: 100305128
توضیحات: شیلی - سوئیس/کارشناس:انصاری فر/مسعودمرادی
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/15:30
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-28 04:30:00
مدت: 02:22:00
حجم فایل: 2840 مگابایت
شماره مدیا: 100306284
توضیحات: آلمان - صربستان/مهدی پاشازاده/دکترصدر
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/15:30
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-29 04:30:00
مدت: 02:34:00
حجم فایل: 3080 مگابایت
شماره مدیا: 100305808
توضیحات: هلند-ژاپن/هومن افاضلی/مهاجر
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/15:40
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-26 04:30:00
مدت: 02:30:00
حجم فایل: 3000 مگابایت
شماره مدیا: 100306857
توضیحات: هندوراس - شیلی /روی یک حلقه dvdجدا/ترک1و2
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/17:20
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-05 04:30:00
مدت: 02:40:00
حجم فایل: 3200 مگابایت
شماره مدیا: 100303380
توضیحات: جام جهانی2010آفریقای جنوبی/اروگوئه- کره جنوبی/کارشناسان:حاج رضایی/طیاطبایی
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/17:20
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-12 04:30:00
مدت: 02:47:00
حجم فایل: 3340 مگابایت
شماره مدیا: 100301093
توضیحات: آرژانتین-آلمان/هومن افاضلی/امیرحسین پیروانی
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/17:30
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-02 04:30:00
مدت: 02:43:00
حجم فایل: 3260 مگابایت
شماره مدیا: 100304157
توضیحات: انگلیس-اسلوونی
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/18:15
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-26 04:30:00
مدت: 02:16:00
حجم فایل: 2720 مگابایت
شماره مدیا: 100307031
توضیحات: اسپانیا - سوئیس /رویdvdجدا/استیلی/نکونام
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/18:20
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-29 04:30:00
مدت: 02:13:00
حجم فایل: 2660 مگابایت
شماره مدیا: 100305811
توضیحات: غنا-استرالیا/افاضلی/مهاجر
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/18:25
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-24 04:30:00
مدت: 02:04:00
حجم فایل: 2480 مگابایت
شماره مدیا: 100307791
توضیحات: ژاپن-کامرون/داودمه آبادی/پیروانی/ترک1و2
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/22:15
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-20 04:30:00
مدت: 03:56:00
حجم فایل: 4720 مگابایت
شماره مدیا: 100298782
توضیحات: روی ترک2و1/اسپانیا-هلند
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/22:20
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-24 04:30:00
مدت: 03:24:00
حجم فایل: 4080 مگابایت
شماره مدیا: 100307797
توضیحات: ایتالیا-پاراگوئه
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/22:20
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-29 04:30:00
مدت: 03:28:00
حجم فایل: 4160 مگابایت
شماره مدیا: 100305817
توضیحات: کامرون-دانمارک
//جام جهانی2010/یک جهان یک جام/22:20
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-12 04:30:00
مدت: 03:00:00
حجم فایل: 3600 مگابایت
شماره مدیا: 100301018
توضیحات: اسپانیا-پاراگوئه