کانال: شبکه پویا
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-02-27 01:30:00
مدت: 1:25:58-02
حجم فایل: 3993.6 مگابایت
شماره مدیا: 101040633
توضیحات: کارتون سینمایی خارجی
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-04-19 22:30:00
مدت: 2:00:56-18
حجم فایل: 5734.4 مگابایت
شماره مدیا: 101061560
توضیحات: کارگردان : سید عبدالرضا نواب صفوی
کانال: شبکه قرآن
ژانر:
زمان پخش: 1394-05-06 04:00:00
مدت: 0:19:44-10
حجم فایل: 534.1 مگابایت
شماره مدیا: 101067966
توضیحات: تکرار
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-07-21 13:15:00
مدت: 0:09:46-22
حجم فایل: 459.6 مگابایت
شماره مدیا: 101098644
توضیحات: مزرعه چاقاله
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1394-09-11 20:30:00
مدت: 1:27:34-21
حجم فایل: 4096 مگابایت
شماره مدیا: 101113931
توضیحات:
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-23 20:50:00
مدت: 0:23:50-16
حجم فایل: 613 مگابایت
شماره مدیا: 101117938
توضیحات: دوباره کات بخورد دو برنامه هست
کانال:
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-15 21:25:49
مدت:
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 0
توضیحات:
کانال:
ژانر:
زمان پخش: 1393-07-26 05:45:00
مدت: 0.07994212962963
حجم فایل: 9113.6 مگابایت
شماره مدیا: 100966020
توضیحات:
کانال: شبکه 3
ژانر:
زمان پخش: 1393-09-10 14:20:00
مدت: 0:29:10-12
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 100981712
توضیحات:
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-06 18:50:00
مدت: 0:22:44-12
حجم فایل: 600.1 مگابایت
شماره مدیا: 100990828
توضیحات: ورزشی
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-01-14 14:00:00
مدت: 0:40:59-04
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101152652
توضیحات:
کانال:
ژانر:
زمان پخش: 1395-02-19 20:30:00
مدت:
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101161651
توضیحات:
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-02-08 23:00:00
مدت: 0:22:58-24
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101159127
توضیحات: همسر شهید طیبی سرشکی
کانال:
ژانر:
زمان پخش: 1395-03-12 02:30:00
مدت:
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101171145
توضیحات:
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1395-03-07 16:30:00
مدت: 0:44:33-09
حجم فایل: 6041.6 مگابایت
شماره مدیا: 101167581
توضیحات: بررسی لیگ یک فوتبال
کانال:
ژانر:
زمان پخش: 1395-04-01 06:40:00
مدت: 2:10:04-10
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101175619
توضیحات: حذف گردد
کانال: شبکه 3
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1395-04-04 14:00:00
مدت:
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101176534
توضیحات: سینمایی ایرانی
کانال: شبکه 1
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1395-04-29 05:00:00
مدت: 1:19:48-16
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101183416
توضیحات: سینمایی خارجی
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1402-03-15 21:25:49
مدت: 0:40:00-07
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101491411
توضیحات: ق 21
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1402-03-15 21:25:49
مدت: 0:12:13-15
حجم فایل: 574.5 مگابایت
شماره مدیا: 101481400
توضیحات: ق 92 چطور یک جیرجیرک بگیریم