یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-07-11 03:30:00
مدت: 00:31:00
حجم فایل: 620 مگابایت
شماره مدیا: 100646390
توضیحات: ق 21
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-07-10 03:30:00
مدت: 00:39:00
حجم فایل: 780 مگابایت
شماره مدیا: 100646579
توضیحات: ق 20
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-07-09 03:30:00
مدت: 00:43:00
حجم فایل: 860 مگابایت
شماره مدیا: 100646951
توضیحات: مجموعه ایرانی /ق 19
یک وجب خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-07-08 03:30:00
مدت: 00:41:00
حجم فایل: 820 مگابایت
شماره مدیا: 100647293
توضیحات: ق 18
یک وجب از آسمان
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1394-01-30 03:30:00
مدت: 1:17:24-09
حجم فایل: 3686.4 مگابایت
شماره مدیا: 101030927
توضیحات: سینمایی ایرانی
یک واژه یک فرهنگ
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-11-19 13:11:16
مدت: 0:20:06-08
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101470110
توضیحات: مستند
یک واحد انقلابی
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-17 23:30:00
مدت: 0:27:55-15
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 100984686
توضیحات: پای درس استاد
یک واحد انقلاب
کانال: شبکه 5
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-09-17 01:45:00
مدت: 0:28:02-11
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101116236
توضیحات:
یک واحد انقلاب
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-04-21 02:10:00
مدت: 0:27:30-04
حجم فایل: 725.3 مگابایت
شماره مدیا: 101061667
توضیحات: مسجد کرامت، پای درس استاد مقام معظم رهبری
یک و یک میشه یازده
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1393-10-20 22:30:00
مدت: 1:49:23-18
حجم فایل: 2969.6 مگابایت
شماره مدیا: 100996178
توضیحات: موضوع ندارد
یک هفته با پدربزرگ و مادربزرگ
کانال: شبکه 2
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1395-05-01 22:00:00
مدت: 1:21:03-00
حجم فایل: 3788.8 مگابایت
شماره مدیا: 101185983
توضیحات:
یک هفته با پدر بزرگ و مادر بزرگ
کانال: شبکه 2
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1393-04-13 21:30:00
مدت: 01:20:00
حجم فایل: 1600 مگابایت
شماره مدیا: 100955155
توضیحات:
یک هفته
کانال: شبکه 7
ژانر: هنری
زمان پخش: 1391-05-20 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100019775
توضیحات: سینمایی خارجی /تکرار88/8/28
یک هفته
کانال: شبکه 1
ژانر: هنری
زمان پخش: 1388-08-28 03:30:00
مدت: 01:14:00
حجم فایل: 1480 مگابایت
شماره مدیا: 100032640
توضیحات: سینمایی /خارجی
یک هفت سین یک هنرمند
کانال: شبکه مستند
ژانر: هنری
زمان پخش: 1393-12-28 22:30:00
مدت: 0:23:48-10
حجم فایل: 644.1 مگابایت
شماره مدیا: 101021847
توضیحات: علیرضا خمسه
یک هفت سین یک هنرمند
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-14 04:00:00
مدت: 0:21:12-00
حجم فایل: 573.7 مگابایت
شماره مدیا: 101023981
توضیحات: مهدی فقیه نصیر
یک هفت سین یک هنرمند
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-11 21:30:00
مدت: 0:20:48-15
حجم فایل: 563.2 مگابایت
شماره مدیا: 101024239
توضیحات: مرحوم مرتضی پاشایی این قسمت : سیب
یک هفت سین یک هنرمند
کانال: شبکه مستند
ژانر: هنری
زمان پخش: 1394-01-06 23:30:00
مدت: 0:23:28-05
حجم فایل: 635.2 مگابایت
شماره مدیا: 101022510
توضیحات: فرهاد آئیش
یک هفت سین یک هنرمند
کانال: شبکه مستند
ژانر: هنری
زمان پخش: 1394-01-06 00:00:00
مدت: 0:20:18-06
حجم فایل: 549.4 مگابایت
شماره مدیا: 101022547
توضیحات: امیر حسین رستمی
یک هفت سین یک هنرمند
کانال: شبکه مستند
ژانر: هنری
زمان پخش: 1394-01-05 16:30:00
مدت: 0:20:49-05
حجم فایل: 563.4 مگابایت
شماره مدیا: 101022557
توضیحات: مرحوم مرتضی پاشایی
یک هفت سین یک هنرمند
کانال: شبکه مستند
ژانر: هنری
زمان پخش: 1394-01-03 00:00:00
مدت: 0:20:09-00
حجم فایل: 545.6 مگابایت
شماره مدیا: 101022604
توضیحات: امیر حسین رستمی
یک هفت سین یک هنرمند
کانال: شبکه مستند
ژانر: هنری
زمان پخش: 1394-01-02 02:00:00
مدت: 0:19:51-15
حجم فایل: 537.4 مگابایت
شماره مدیا: 101022634
توضیحات: مهمان ندارد
یک هزارمیلیون مورچه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-08-15 03:30:00
مدت: 00:27:00
حجم فایل: 540 مگابایت
شماره مدیا: 100591078
توضیحات: ق 1
یک هروله تادوست
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-08-16 03:30:00
مدت: 02:03:00
حجم فایل: 2460 مگابایت
شماره مدیا: 100144454
توضیحات: ویژه روز عید قربان/حضور:سید مجیدامامی/امینی/اسرافیلی/دکترموسوی وقاسمی نیا
یک هروله تا دوست
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-07-13 16:00:00
مدت: 1:31:10-12
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 100961709
توضیحات: ویژه عید قربان
یک نگاه 18:50
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-06-07 04:30:00
مدت: 00:10:00
حجم فایل: 200 مگابایت
شماره مدیا: 100784129
توضیحات: دولت عشق/شهیدرجایی
یک نگاه 18:50
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-07-02 03:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100789355
توضیحات: هفته دفاع مقدس
یک نگاه
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1392-07-25 17:15:00
مدت: 00:16:00
حجم فایل: 320 مگابایت
شماره مدیا: 100873674
توضیحات:
یک نگاه
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1392-04-08 02:35:00
مدت: 00:09:00
حجم فایل: 180 مگابایت
شماره مدیا: 100873676
توضیحات:
یک نگاه
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1392-03-15 03:45:00
مدت: 00:10:00
حجم فایل: 200 مگابایت
شماره مدیا: 100873678
توضیحات:
یک نگاه
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1391-09-27 17:20:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100812130
توضیحات:
یک نگاه
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-06-17 04:30:00
مدت: 00:10:00
حجم فایل: 200 مگابایت
شماره مدیا: 100781667
توضیحات: 17شهریور1357 جمعه سیاه
یک نگاه
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-03-31 04:30:00
مدت: 00:08:00
حجم فایل: 160 مگابایت
شماره مدیا: 100054884
توضیحات: ویژه شهید چمران
یک نگاه
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-03-14 04:30:00
مدت: 00:09:00
حجم فایل: 180 مگابایت
شماره مدیا: 100061080
توضیحات: ختم ساغر:محرم عشق/شهیدآوینی
یک نگاه
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-06-08 02:30:00
مدت: 0:11:47-23
حجم فایل: 311.3 مگابایت
شماره مدیا: 101079895
توضیحات: دولت عشق شهید رجایی
یک نکته ازهزاران
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-03-14 04:30:00
مدت: 00:14:00
حجم فایل: 280 مگابایت
شماره مدیا: 100061065
توضیحات:
یک نکته از هزاران
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-16 04:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100310748
توضیحات: سخنان رهبر انقلاب 77/2/22 دانشگاه تهران /دانشگاه شهید بهشتی /دستاوردهای ایرانیان
یک نقشه ساده
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1393-08-17 14:30:00
مدت: 1:42:36-20
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 100973097
توضیحات: موضوع ندارد
یک نقشه ساده
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1393-08-15 18:30:00
مدت: 1:43:10-13
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 100972679
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-07 01:30:00
مدت: 00:21:00
حجم فایل: 420 مگابایت
شماره مدیا: 100953318
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-06 14:45:00
مدت: 00:18:00
حجم فایل: 360 مگابایت
شماره مدیا: 100953316
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-06 01:30:00
مدت: 00:18:00
حجم فایل: 360 مگابایت
شماره مدیا: 100953314
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-05 14:30:00
مدت: 00:21:00
حجم فایل: 420 مگابایت
شماره مدیا: 100953312
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-05 01:20:00
مدت: 00:21:00
حجم فایل: 420 مگابایت
شماره مدیا: 100953310
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-02 01:30:00
مدت: 00:19:00
حجم فایل: 380 مگابایت
شماره مدیا: 100953302
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-01 14:50:00
مدت: 00:18:00
حجم فایل: 360 مگابایت
شماره مدیا: 100953300
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-05-01 01:30:00
مدت: 00:18:00
حجم فایل: 360 مگابایت
شماره مدیا: 100953298
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-31 14:50:00
مدت: 00:21:00
حجم فایل: 420 مگابایت
شماره مدیا: 100953296
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-31 01:30:00
مدت: 00:21:00
حجم فایل: 420 مگابایت
شماره مدیا: 100953292
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-30 01:30:00
مدت: 00:19:00
حجم فایل: 380 مگابایت
شماره مدیا: 100953306
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-29 14:30:00
مدت: 00:20:00
حجم فایل: 400 مگابایت
شماره مدیا: 100953308
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-28 14:15:00
مدت: 00:20:00
حجم فایل: 400 مگابایت
شماره مدیا: 100953304
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-26 01:00:00
مدت: 00:22:00
حجم فایل: 440 مگابایت
شماره مدیا: 100953294
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-25 01:00:00
مدت: 00:20:00
حجم فایل: 400 مگابایت
شماره مدیا: 100953288
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-24 14:45:00
مدت: 00:20:00
حجم فایل: 400 مگابایت
شماره مدیا: 100953290
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-24 01:30:00
مدت: 00:20:00
حجم فایل: 400 مگابایت
شماره مدیا: 100953286
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-23 14:45:00
مدت: 00:22:00
حجم فایل: 440 مگابایت
شماره مدیا: 100953284
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-23 01:30:00
مدت: 00:22:00
حجم فایل: 440 مگابایت
شماره مدیا: 100953280
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-22 14:45:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100953282
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-22 01:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100953276
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-21 14:45:00
مدت: 00:20:00
حجم فایل: 400 مگابایت
شماره مدیا: 100953278
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-19 01:30:00
مدت: 00:20:00
حجم فایل: 400 مگابایت
شماره مدیا: 100953272
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-18 14:45:00
مدت: 00:23:00
حجم فایل: 460 مگابایت
شماره مدیا: 100953274
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-18 01:30:00
مدت: 00:23:00
حجم فایل: 460 مگابایت
شماره مدیا: 100953270
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-17 14:45:00
مدت: 00:21:00
حجم فایل: 420 مگابایت
شماره مدیا: 100953268
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-17 01:30:00
مدت: 00:21:00
حجم فایل: 420 مگابایت
شماره مدیا: 100953264
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-16 14:30:00
مدت: 00:20:00
حجم فایل: 400 مگابایت
شماره مدیا: 100953266
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-16 00:00:00
مدت: 00:20:00
حجم فایل: 400 مگابایت
شماره مدیا: 100953260
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-15 14:30:00
مدت: 00:19:00
حجم فایل: 380 مگابایت
شماره مدیا: 100953262
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-14 23:50:00
مدت: 00:19:00
حجم فایل: 380 مگابایت
شماره مدیا: 100953258
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-14 14:30:00
مدت: 00:18:00
حجم فایل: 360 مگابایت
شماره مدیا: 100953256
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-11 14:15:00
مدت: 00:19:00
حجم فایل: 380 مگابایت
شماره مدیا: 100953254
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-10 23:55:00
مدت: 00:19:00
حجم فایل: 380 مگابایت
شماره مدیا: 100953250
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-10 14:45:00
مدت: 00:19:00
حجم فایل: 380 مگابایت
شماره مدیا: 100953252
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-10 00:00:00
مدت: 00:19:00
حجم فایل: 380 مگابایت
شماره مدیا: 100953246
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-09 14:45:00
مدت: 00:18:00
حجم فایل: 360 مگابایت
شماره مدیا: 100953248
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-04-08 23:55:00
مدت: 00:18:00
حجم فایل: 360 مگابایت
شماره مدیا: 100953244
توضیحات:
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-05-12 15:30:00
مدت: 0:18:34-00
حجم فایل: 502.5 مگابایت
شماره مدیا: 101070154
توضیحات: موضوع ندارد
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه قرآن
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-05-10 14:30:00
مدت: 0:18:35-10
حجم فایل: 503.2 مگابایت
شماره مدیا: 101069562
توضیحات: موضوع ندارد
یک نفس تا زندگی
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-04-24 00:00:00
مدت: 0:20:56-02
حجم فایل: 522.2 مگابایت
شماره مدیا: 101062979
توضیحات: سید حسین نقی تشکر گذار