یگانه دوران
کانال: شبکه 4
ژانر:
زمان پخش: 1402-01-08 05:59:36
مدت: 0:25:48-07
حجم فایل: 698.5 مگابایت
شماره مدیا: 101306102
توضیحات:
یگانه دوران
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-07-26 17:30:00
مدت: 0:23:36-22
حجم فایل: 589 مگابایت
شماره مدیا: 101099239
توضیحات: آیت الله بروجردی
یگان ویژه ناجا - قسمت 2
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1392-07-16 00:20:00
مدت: 00:09:00
حجم فایل: 180 مگابایت
شماره مدیا: 100896658
توضیحات:
یگان ویژه ناجا
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1392-07-17 02:40:00
مدت: 00:11:00
حجم فایل: 220 مگابایت
شماره مدیا: 100896660
توضیحات:
یگان ویژه ناجا
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1392-07-15 02:30:00
مدت: 00:10:00
حجم فایل: 200 مگابایت
شماره مدیا: 100896656
توضیحات:
یگان ویژه
کانال: شبکه 3
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 05:59:36
مدت: 0:27:58-20
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101404838
توضیحات: مستند
یگان ویژه
کانال: شبکه 1
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1393-05-17 04:00:00
مدت: 01:26:00
حجم فایل: 1720 مگابایت
شماره مدیا: 100957559
توضیحات:
یگان ویژه
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-18 01:30:00
مدت: 0:33:03-19
حجم فایل: 871.9 مگابایت
شماره مدیا: 101096521
توضیحات: نیروی انتظامی
یگان ویژه
کانال: شبکه 5
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-07-17 16:30:00
مدت: 0:19:26-08
حجم فایل: 512.5 مگابایت
شماره مدیا: 101096415
توضیحات: هفته نیروری انتظامی
یگان ویژه
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-05-03 19:30:00
مدت: 1:21:47-21
حجم فایل: 3891.2 مگابایت
شماره مدیا: 101067096
توضیحات: موضوع ندارد
یکی کم است
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-03-08 04:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100424182
توضیحات: انیمیشن
یکی پیدا شد
کانال: شبکه 3
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-06-07 05:00:00
مدت: 2:00:45-10
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101079807
توضیحات: سینمایی خارجی
یکی پیدا شد
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-01-11 19:30:00
مدت: 2:00:55-17
حجم فایل: 3276.8 مگابایت
شماره مدیا: 101024434
توضیحات: موضوع ندارد
یکی همین نزدیکی ها
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1392-01-25 14:25:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100861762
توضیحات:
یکی همین نزدیکی ها
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1392-01-25 02:15:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100861760
توضیحات:
یکی همین نزدیکی ها
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1391-12-24 18:15:00
مدت: 00:35:00
حجم فایل: 700 مگابایت
شماره مدیا: 100813351
توضیحات:
یکی همین نزدیکی ها
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-07-08 03:30:00
مدت: 00:35:00
حجم فایل: 700 مگابایت
شماره مدیا: 100276222
توضیحات: استادآقاسیدمجتبی موسوی لاری/سیدمحمدشاهدی
یکی نبود یکی نبود
کانال: شبکه 7
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1393-07-25 13:30:00
مدت: 1:19:20-22
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 100965438
توضیحات: کارگردان : عاطفه خادم الرضا بازیگران : پیام دهکردی روشنک عجمیان
یکی میان ما
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-06-17 01:00:00
مدت: 0:20:47-20
حجم فایل: 977.4 مگابایت
شماره مدیا: 101085907
توضیحات: بدون موضوع
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-11-22 09:30:00
مدت: 0:35:36-10
حجم فایل: 888 مگابایت
شماره مدیا: 101008159
توضیحات: ناظر
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-11-21 03:30:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100104490
توضیحات: مهدی عربیار محمدی
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-04-29 04:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100183881
توضیحات: تصویر برداران پیام عزیزی/ لقمان خالدی
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1390-04-04 04:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100192189
توضیحات: خانه متروکه /89/11/20 تکرار 052553
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-20 03:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100236383
توضیحات: خانه متروکه
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-18 03:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100237004
توضیحات: مدرسه متروکه
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-16 03:30:00
مدت: 00:24:00
حجم فایل: 480 مگابایت
شماره مدیا: 100237523
توضیحات: منتظر/دکتررشیدبن عیسی
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-12 03:30:00
مدت: 00:35:00
حجم فایل: 700 مگابایت
شماره مدیا: 100239037
توضیحات: منوچهر مشیری:فیلمبردار انقلاب
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-09 03:30:00
مدت: 00:32:00
حجم فایل: 640 مگابایت
شماره مدیا: 100240052
توضیحات: منظر (روزهای انقلاب)
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-16 03:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100458014
توضیحات: مدرسه متروکه /مرتضی مختاری
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-15 03:30:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100458122
توضیحات: منتظر
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-14 03:30:00
مدت: 00:35:00
حجم فایل: 700 مگابایت
شماره مدیا: 100458407
توضیحات: ناظر
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-13 03:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100458875
توضیحات: منظر
یکی مثل همه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-12 03:30:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100459091
توضیحات: فیلم بردارانقلاب :مرتضی مختاری /دبستان کاشانی
یکی مثل من
کانال: شبکه 2
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1395-05-22 21:30:00
مدت: 1:17:25-05
حجم فایل: 3686.4 مگابایت
شماره مدیا: 101193043
توضیحات: کارگردان : سینا خزاعی فر
یکی بودیکی نبود 21:30
کانال: شبکه 5
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-10-05 06:10:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100087453
توضیحات: تکرار 91/1/7
یکی بودیکی نبود 21:30
کانال: شبکه 5
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-07 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100087451
توضیحات: تکرار 91/1/7
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1393-04-06 06:05:00
مدت: 00:36:00
حجم فایل: 720 مگابایت
شماره مدیا: 100080768
توضیحات: رازهاودروغها
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1393-04-04 05:45:00
مدت: 00:42:00
حجم فایل: 840 مگابایت
شماره مدیا: 100081374
توضیحات: مجموعه ایرانی /خوشه های خشم
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1393-03-31 05:15:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100087273
توضیحات: ضربه نهایی
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1393-03-28 05:30:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100083899
توضیحات: شعبده باز
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1393-03-26 14:45:00
مدت: 00:40:00
حجم فایل: 800 مگابایت
شماره مدیا: 100084869
توضیحات: مجموعه ایرانی/جذابیت پنهان بورژوازی
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1393-03-22 06:00:00
مدت: 00:41:00
حجم فایل: 820 مگابایت
شماره مدیا: 100085356
توضیحات: مردی برای تمام فصول
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1393-03-21 14:45:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100078764
توضیحات: اثرپروانه ای/ق آخر
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 2
ژانر: هنری
زمان پخش: 1392-07-01 17:05:00
مدت: 01:28:00
حجم فایل: 1760 مگابایت
شماره مدیا: 100037951
توضیحات: سینمایی / فیلم عروسکی / کودک
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 2
ژانر: هنری
زمان پخش: 1392-05-31 18:05:00
مدت: 01:28:00
حجم فایل: 1760 مگابایت
شماره مدیا: 100037949
توضیحات: سینمایی / فیلم عروسکی / کودک
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-31 04:30:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100078762
توضیحات: اثرپروانه ای/ق آخر
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-30 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100079008
توضیحات: نابخشوده/تکرار 91/01/29
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-28 04:30:00
مدت: 00:42:00
حجم فایل: 840 مگابایت
شماره مدیا: 100080039
توضیحات: مجموعه ایرانی/رفقای خوب
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-27 04:30:00
مدت: 00:40:00
حجم فایل: 800 مگابایت
شماره مدیا: 100080395
توضیحات: روح
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-27 04:30:00
مدت: 00:42:00
حجم فایل: 840 مگابایت
شماره مدیا: 100080091
توضیحات: مجموعه ایرانی/جادوگرشهر زمرد
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-26 04:30:00
مدت: 00:36:00
حجم فایل: 720 مگابایت
شماره مدیا: 100080766
توضیحات: رازهاودروغها
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-25 04:30:00
مدت: 00:41:00
حجم فایل: 820 مگابایت
شماره مدیا: 100081268
توضیحات: تکرار91/01/24
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-24 04:30:00
مدت: 00:42:00
حجم فایل: 840 مگابایت
شماره مدیا: 100081372
توضیحات: مجموعه ایرانی /خوشه های خشم
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-22 04:30:00
مدت: 00:43:00
حجم فایل: 860 مگابایت
شماره مدیا: 100082003
توضیحات: بیگانه
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-17 04:30:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100083897
توضیحات: شعبده باز
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-15 04:30:00
مدت: 00:40:00
حجم فایل: 800 مگابایت
شماره مدیا: 100084609
توضیحات: کتاب خوان
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-14 04:30:00
مدت: 00:40:00
حجم فایل: 800 مگابایت
شماره مدیا: 100084867
توضیحات: مجموعه ایرانی/جذابیت پنهان بورژوازی
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-13 04:30:00
مدت: 00:41:00
حجم فایل: 820 مگابایت
شماره مدیا: 100085354
توضیحات: مردی برای تمام فصول
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-08 04:30:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100087271
توضیحات: ضربه نهایی
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-03 04:30:00
مدت: 00:40:00
حجم فایل: 800 مگابایت
شماره مدیا: 100089149
توضیحات: مجموعه ایرانی/مردی که همه چیز می دانست/ق4
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-01-02 04:30:00
مدت: 00:47:00
حجم فایل: 940 مگابایت
شماره مدیا: 100089278
توضیحات: مجموعه ایرانی/یک ذهن زیبا/ق3
یکی بودیکی نبود
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-09-30 03:30:00
مدت: 01:46:00
حجم فایل: 2120 مگابایت
شماره مدیا: 100577576
توضیحات: محمدعلی کشاورز/دست اندرکاران رادیوایران
یکی بود یکی هست
کانال: شبکه 1
ژانر: هنری
زمان پخش: 1389-08-28 03:30:00
مدت: 01:29:00
حجم فایل: 1780 مگابایت
شماره مدیا: 100028725
توضیحات: سینمایی ایرانی /کارگردان :حسین تبریزی
یکی بود یکی هست
کانال: شبکه 1
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1394-05-29 05:40:00
مدت: 1:27:58-24
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101076006
توضیحات: سینمایی ایرانی
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه 2
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1402-01-08 05:59:36
مدت: 0:11:40-24
حجم فایل: 316.1 مگابایت
شماره مدیا: 101417507
توضیحات: سرزمین من ایران بود
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-06-17 00:45:00
مدت: 0:11:37-07
حجم فایل: 192.4 مگابایت
شماره مدیا: 101201606
توضیحات: کارتون
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-06-16 00:45:00
مدت: 0:11:52-14
حجم فایل: 160.5 مگابایت
شماره مدیا: 101201314
توضیحات: کارتون
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-06-15 00:45:00
مدت: 0:11:46-11
حجم فایل: 173 مگابایت
شماره مدیا: 101201312
توضیحات: کارتون
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-06-14 00:45:00
مدت: 0:11:39-13
حجم فایل: 152.7 مگابایت
شماره مدیا: 101200524
توضیحات: کارتون
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-06-13 00:45:00
مدت: 0:11:44-06
حجم فایل: 551.6 مگابایت
شماره مدیا: 101200628
توضیحات: کارتون
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-06-12 00:45:00
مدت: 0:11:36-05
حجم فایل: 545.3 مگابایت
شماره مدیا: 101200626
توضیحات: کارتون
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-06-06 00:45:00
مدت: 0:14:32-18
حجم فایل: 195.8 مگابایت
شماره مدیا: 101197907
توضیحات: کارتون
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-06-05 00:45:00
مدت: 0:14:33-19
حجم فایل: 168.8 مگابایت
شماره مدیا: 101197905
توضیحات: کارتون
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-06-04 00:45:00
مدت: 0:14:18-07
حجم فایل: 170.3 مگابایت
شماره مدیا: 101197660
توضیحات: کارتون
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-06-03 00:30:00
مدت: 0:12:36-03
حجم فایل: 152.5 مگابایت
شماره مدیا: 101196355
توضیحات: کارتون
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-05-31 00:45:00
مدت: 0:11:41-04
حجم فایل: 146.9 مگابایت
شماره مدیا: 101195844
توضیحات: کارتون
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-05-30 00:30:00
مدت: 0:12:05-14
حجم فایل: 187.9 مگابایت
شماره مدیا: 101195199
توضیحات: کارتون
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-05-29 00:30:00
مدت: 0:11:42-00
حجم فایل: 215.7 مگابایت
شماره مدیا: 101195197
توضیحات: کارتون
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-05-28 00:30:00
مدت: 0:12:02-00
حجم فایل: 198.8 مگابایت
شماره مدیا: 101195191
توضیحات: کارتون
یکی بود یکی نبود
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-05-27 00:30:00
مدت: 0:12:02-01
حجم فایل: 207.6 مگابایت
شماره مدیا: 101192998
توضیحات: کارتون