همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:25:07-10
حجم فایل: 679.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312479
توضیحات:
قلمرو حیوانات
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:22:29-14
حجم فایل: 608.5 مگابایت
شماره مدیا: 101312476
توضیحات:
حیات خانه ما
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:27:36-19
حجم فایل: 747.1 مگابایت
شماره مدیا: 101312471
توضیحات:
هوای ابری
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:29:09-10
حجم فایل: 788.9 مگابایت
شماره مدیا: 101312462
توضیحات:
ایلام
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:30:05-01
حجم فایل: 814.1 مگابایت
شماره مدیا: 101312459
توضیحات: بدره
رشت بج
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:24:36-07
حجم فایل: 665.9 مگابایت
شماره مدیا: 101312456
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:25:12-07
حجم فایل: 682 مگابایت
شماره مدیا: 101312454
توضیحات:
ماشین زمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:43:54-15
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312451
توضیحات:
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:34:30-11
حجم فایل: 933.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312447
توضیحات: مدیا خراب است لطفا سفارش نگیرید
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 1:00:09-21
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101312444
توضیحات: حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر ، جزء 16
یک چکه ماه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:26:00-07
حجم فایل: 703.7 مگابایت
شماره مدیا: 101312438
توضیحات:
قزوین کتابت خوشنویسی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:39:41-12
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101312435
توضیحات:
قصه رسیدن
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:24:27-16
حجم فایل: 661.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312426
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:18:40-03
حجم فایل: 505.1 مگابایت
شماره مدیا: 101312424
توضیحات: تفسیر سوره نازعات آیت الله طالقانی ق 1
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:49:44-21
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312411
توضیحات: پل سیاه
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:25:34-19
حجم فایل: 692 مگابایت
شماره مدیا: 101312409
توضیحات:
کوچه های خورشید
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:17:26-05
حجم فایل: 471.7 مگابایت
شماره مدیا: 101312407
توضیحات:
سیاره نفت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:48:43-23
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312404
توضیحات:
جهان آفریده هنر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:55:13-22
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101296176
توضیحات:
دکوپاژ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:46:08-18
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101296173
توضیحات: فیلمی در مورد مسعود آب پرور
نماگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:28:26-07
حجم فایل: 769.7 مگابایت
شماره مدیا: 101296171
توضیحات:
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:28:40-14
حجم فایل: 776 مگابایت
شماره مدیا: 101296169
توضیحات:
پذیرایی ساده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:15:22-17
حجم فایل: 416.3 مگابایت
شماره مدیا: 101296167
توضیحات: زولبیا
قصه رسیدن
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:23:02-10
حجم فایل: 623.5 مگابایت
شماره مدیا: 101296165
توضیحات: مرحوم حاج محمد رضا محتاج الله
خودروهای اسرار آمیز
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:21:54-20
حجم فایل: 593 مگابایت
شماره مدیا: 101296161
توضیحات: پیلیموت ایکس ام آر ؛ شورولت بیسکیم
سرزمین نخبگان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:19:14-12
حجم فایل: 520.7 مگابایت
شماره مدیا: 101296158
توضیحات: دکتر حسین کرمی
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:59:29-21
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101296155
توضیحات:
فرشته هزار سنگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:29:00-18
حجم فایل: 785.2 مگابایت
شماره مدیا: 101296152
توضیحات:
سینما مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 1:28:23-06
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101296148
توضیحات: سفر به کرانه کیهان
به اضافه مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 1:28:59-13
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101296144
توضیحات: مستند حراج بزرگ
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 1:00:01-05
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101296069
توضیحات: جزء 14 ؛ حرم حضرت حسین بن موسی ؛ طبس
تعاونی برتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 1:19:37-03
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101292418
توضیحات: بهمن یدک رودسر
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 1:00:12-15
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101292413
توضیحات: جزء 13 ؛ حرم حضرت حسین بن موسی ؛ طبس
سفره بهاری زمین
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:28:24-15
حجم فایل: 768.8 مگابایت
شماره مدیا: 101292408
توضیحات:
تهرانگرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:29:37-16
حجم فایل: 801.6 مگابایت
شماره مدیا: 101292404
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:20:41-22
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 101292402
توضیحات: کلام آیت الله طالقانی در مورد اعجاز قرآن ؛ ق 6
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:28:07-04
حجم فایل: 760.9 مگابایت
شماره مدیا: 101292390
توضیحات:
ایلام
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:30:00-01
حجم فایل: 811.8 مگابایت
شماره مدیا: 101292386
توضیحات: آبدانان
قصه رسیدن
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:32:43-21
حجم فایل: 885.6 مگابایت
شماره مدیا: 101292382
توضیحات: تولید نسل جدید لامپ کم مصرف اردکان یزد
پذیرایی ساده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:14:17-00
حجم فایل: 386.5 مگابایت
شماره مدیا: 101292378
توضیحات: لگیمات شیرینی هرمزگان
آخر الزمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:42:45-09
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101292373
توضیحات: ق 9
برای مهمانی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:18:18-12
حجم فایل: 495.4 مگابایت
شماره مدیا: 101292368
توضیحات: ملا دادی
حماسه صد کیلومتر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:23:55-08
حجم فایل: 647.3 مگابایت
شماره مدیا: 101292364
توضیحات:
آچافالیا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:48:16-21
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101292296
توضیحات: بزرگترین باتلاق رودخانه ای آمریکا
ایلام
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:30:04-02
حجم فایل: 813.7 مگابایت
شماره مدیا: 101292291
توضیحات: آبدانان
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:27:57-18
حجم فایل: 756.5 مگابایت
شماره مدیا: 101292278
توضیحات:
اسپانیا از آسمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:49:34-15
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101292263
توضیحات:
ماه نشان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 1:27:52-13
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101291480
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:27:29-15
حجم فایل: 744 مگابایت
شماره مدیا: 101291418
توضیحات:
جغرافیای انقلاب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:48:42-24
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101291412
توضیحات:
قلمرو حیوانات
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:22:24-07
حجم فایل: 606.3 مگابایت
شماره مدیا: 101291408
توضیحات:
پدر پسر گلوله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:21:31-05
حجم فایل: 582.3 مگابایت
شماره مدیا: 101291404
توضیحات:
حیات خانه ما
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:27:07-08
حجم فایل: 734 مگابایت
شماره مدیا: 101291401
توضیحات:
مستند ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:32:03-01
حجم فایل: 867.6 مگابایت
شماره مدیا: 101291397
توضیحات: تهران ؛ حرم
ما اینجا هستیم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:23:04-08
حجم فایل: 624.3 مگابایت
شماره مدیا: 101291395
توضیحات:
پذیرایی ساده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:18:24-19
حجم فایل: 498.4 مگابایت
شماره مدیا: 101291390
توضیحات: شامی بابلی
قصه رسیدن
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:26:11-09
حجم فایل: 708.8 مگابایت
شماره مدیا: 101291386
توضیحات: کلوچه و باقلوای کاشان
ایلام
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:29:49-22
حجم فایل: 807.2 مگابایت
شماره مدیا: 101291382
توضیحات: ملکشاهی
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:27:28-12
حجم فایل: 743.6 مگابایت
شماره مدیا: 101291377
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:24:24-24
حجم فایل: 660.7 مگابایت
شماره مدیا: 101291374
توضیحات: کلام آیت الله طالقانی در مورد اعجاز قرآن ؛ ق 2
سفیران نور
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:27:28-09
حجم فایل: 743.5 مگابایت
شماره مدیا: 101291372
توضیحات:
میراثی از سناباد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:10:11-03
حجم فایل: 275.7 مگابایت
شماره مدیا: 101291366
توضیحات: میناکاری
مردان پایداری
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:11:12-00
حجم فایل: 303.2 مگابایت
شماره مدیا: 101291361
توضیحات: سردار محمد نظرعظیمی
سیمرغ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:08:48-15
حجم فایل: 238.3 مگابایت
شماره مدیا: 101291355
توضیحات: گزیده ای زندگی امام خمینی سال 67
ماشین زمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:47:17-05
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101291351
توضیحات:
زندگی مهره داران خونسرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:41:59-19
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101291347
توضیحات:
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 1:00:09-17
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101291343
توضیحات: جزء 9 ؛ حرم حضرت حسین بن موسی ؛ طبس
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:58:51-00
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101291334
توضیحات: جزء 8 ؛ حرم حضرت حسین بن موسی ؛ طبس
سنگ صبور صحرا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:24:19-03
حجم فایل: 658.1 مگابایت
شماره مدیا: 101291325
توضیحات:
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 1:00:08-22
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101291313
توضیحات:
سیاره نفت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:48:47-01
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101291310
توضیحات:
کوچه های خورشید
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:18:25-18
حجم فایل: 498.8 مگابایت
شماره مدیا: 101291304
توضیحات: تیر در قلب شهر
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:30:04-17
حجم فایل: 814 مگابایت
شماره مدیا: 101291292
توضیحات: کلام آیت الله طالقانی در مورد اعجاز قرآن ؛ ق 1
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:25:03-21
حجم فایل: 678.2 مگابایت
شماره مدیا: 101291282
توضیحات:
قصه رسیدن
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:21:40-13
حجم فایل: 586.7 مگابایت
شماره مدیا: 101291273
توضیحات: آرزو صفایی اهل سنگسر
پذیرایی ساده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:15:19-00
حجم فایل: 414.6 مگابایت
شماره مدیا: 101291268
توضیحات: کوکو قندی اصفهان
سیاره نفت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:48:48-02
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101291140
توضیحات:
نما گرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:29:24-04
حجم فایل: 795.7 مگابایت
شماره مدیا: 101291134
توضیحات:
جهان ؛ آفریده هنر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:56:19-12
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101291131
توضیحات:
دکوپاژ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-07 11:39:30
مدت: 0:43:04-14
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101291128
توضیحات: فیلمی در مورد بهروز افخمی