تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 15:02:57
مدت: 0:12:56-03
حجم فایل: 608.1 مگابایت
شماره مدیا: 101267449
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 77
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 15:02:57
مدت: 0:28:23-21
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101267423
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 76
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 15:02:57
مدت: 0:30:37-03
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101267401
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 75
آخر الزمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 15:02:57
مدت: 0:50:03-03
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101262121
توضیحات: ق 1
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 15:02:57
مدت: 0:30:18-06
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101262111
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 74
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 15:02:57
مدت: 0:29:19-20
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101262087
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 73
شگفتی های منظومه شمسی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 15:02:57
مدت: 0:55:15-18
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101262079
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 15:02:57
مدت: 0:30:56-03
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101262060
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 72
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 15:02:57
مدت: 0:41:50-02
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101262048
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 71
لمس حیات وحش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 15:02:57
مدت: 0:50:31-23
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101261962
توضیحات:
زمین سیاره شگفت انگیز
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 15:02:57
مدت: 0:48:45-14
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101258825
توضیحات: چمن زارها
زندگی پستانداران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 15:02:57
مدت: 0:49:00-14
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101258751
توضیحات: گوشت خواران
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 15:02:57
مدت: 1:04:47-21
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312873
توضیحات: روزی عمو یدالله و همسرش
یک چکه ماه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 15:02:57
مدت: 0:27:00-17
حجم فایل: 730.9 مگابایت
شماره مدیا: 101312866
توضیحات:
گنجینه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 15:02:57
مدت: 0:34:02-14
حجم فایل: 921.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312863
توضیحات: مستند آیین پری خوانی کارگردان : حسین محجوب
بی راهه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 15:02:57
مدت: 0:31:12-19
حجم فایل: 844.5 مگابایت
شماره مدیا: 101312852
توضیحات:
در خطر انقراض
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 15:02:57
مدت: 0:24:25-17
حجم فایل: 660.9 مگابایت
شماره مدیا: 101312748
توضیحات:
قلمرو حیوانات
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 15:02:57
مدت: 0:22:36-07
حجم فایل: 611.5 مگابایت
شماره مدیا: 101312719
توضیحات:
آفتاب نهان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 15:02:57
مدت: 0:25:52-15
حجم فایل: 700.1 مگابایت
شماره مدیا: 101312711
توضیحات: کشاورزی هسته ای ؛ ق 1
تاریخچه شهر آورد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 15:02:57
مدت: 0:30:03-02
حجم فایل: 813.1 مگابایت
شماره مدیا: 101312709
توضیحات: