سفیران نور
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 14:12:11
مدت: 0:27:28-09
حجم فایل: 743.5 مگابایت
شماره مدیا: 101291372
توضیحات:
میراثی از سناباد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 14:12:11
مدت: 0:10:11-03
حجم فایل: 275.7 مگابایت
شماره مدیا: 101291366
توضیحات: میناکاری
مردان پایداری
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 14:12:11
مدت: 0:11:12-00
حجم فایل: 303.2 مگابایت
شماره مدیا: 101291361
توضیحات: سردار محمد نظرعظیمی
سیمرغ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 14:12:11
مدت: 0:08:48-15
حجم فایل: 238.3 مگابایت
شماره مدیا: 101291355
توضیحات: گزیده ای زندگی امام خمینی سال 67
ماشین زمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 14:12:11
مدت: 0:47:17-05
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101291351
توضیحات:
زندگی مهره داران خونسرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 14:12:11
مدت: 0:41:59-19
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101291347
توضیحات:
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 14:12:11
مدت: 1:00:09-17
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101291343
توضیحات: جزء 9 ؛ حرم حضرت حسین بن موسی ؛ طبس
ترتیل قرآن کریم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 14:12:11
مدت: 0:58:51-00
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101291334
توضیحات: جزء 8 ؛ حرم حضرت حسین بن موسی ؛ طبس
سنگ صبور صحرا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 14:12:11
مدت: 0:24:19-03
حجم فایل: 658.1 مگابایت
شماره مدیا: 101291325
توضیحات:
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 14:12:11
مدت: 1:00:08-22
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101291313
توضیحات:
سیاره نفت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 14:12:11
مدت: 0:48:47-01
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101291310
توضیحات:
کوچه های خورشید
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 14:12:11
مدت: 0:18:25-18
حجم فایل: 498.8 مگابایت
شماره مدیا: 101291304
توضیحات: تیر در قلب شهر
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 14:12:11
مدت: 0:30:04-17
حجم فایل: 814 مگابایت
شماره مدیا: 101291292
توضیحات: کلام آیت الله طالقانی در مورد اعجاز قرآن ؛ ق 1
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 14:12:11
مدت: 0:25:03-21
حجم فایل: 678.2 مگابایت
شماره مدیا: 101291282
توضیحات:
قصه رسیدن
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 14:12:11
مدت: 0:21:40-13
حجم فایل: 586.7 مگابایت
شماره مدیا: 101291273
توضیحات: آرزو صفایی اهل سنگسر
پذیرایی ساده
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 14:12:11
مدت: 0:15:19-00
حجم فایل: 414.6 مگابایت
شماره مدیا: 101291268
توضیحات: کوکو قندی اصفهان
سیاره نفت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 14:12:11
مدت: 0:48:48-02
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101291140
توضیحات:
نما گرد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 14:12:11
مدت: 0:29:24-04
حجم فایل: 795.7 مگابایت
شماره مدیا: 101291134
توضیحات:
جهان ؛ آفریده هنر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 14:12:11
مدت: 0:56:19-12
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101291131
توضیحات:
دکوپاژ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1401-11-19 14:12:11
مدت: 0:43:04-14
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101291128
توضیحات: فیلمی در مورد بهروز افخمی